Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup

 •  rr. “Dimitrie Çupovski” nr. 26
  Shkup, 1000, KP 379, 1000, R. Maqedonisë së Veriut

  Orari i punës: 08:00 - 16:00, e hënë - e premte

 • Numrat e kontaktit:
   Zyra qendrore: +389-2-3115-844; +389-2-3114-840
   E-mail: info@mbdp.com.mk
  www.mbdp.com.mk

 • Sektori për kreditim dhe punë komisioni: lokalet: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127.
  e-mail: kreditiranje@mbdp.com.mk
  Sektori për sigurimin e kredive dhe faktoringu: lokalet: 141, 142, 143, 144, 145.
  e-mail: info.osiguruvanje@mbdp.com.mk
  Sektori për çështje juridike dhe të përgjithshme: lokalet: 180, 181, 182, 183.

Forma e Kontaktit

Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme

Jam dakord që BZHMV-ja të përpunojë të dhënat e mia personale