slider slider slider slider slider slider
- për tregtarët e mëdhenj që eksportojnë,
- deri në 50% të shumës së kredisë dhe 
pa kompensim për kompanit deri më datë 31.12.2022
Mbroni biznesin tuaj, siguroni kërkesat tuaja!
- për mikro, NVM, TI dhe zejtar
- për investime
- norma vjetore e interesit 1.6% 
- nëpërmjet bankave pjesëmarrëse
- për prodhimin primar bujqësor 
- për përpunimin e produkteve bujqësore 
- për eksportin e produkteve bujqësore primare dhe përpunimin e tyre 
- me vetëm 1% normë vjetore fikse
- drejtpërdrejt përmes BZHMV
Nëse jeni një kompani e regjistruar në RMV dhe shisni mallra dhe shërbime
brenda ose jashtë vendit me pagesë të shtyrë deri në 180 ditë,
APLIKONI dhe ne do të blejmë kërkesat tuaja dhe do t'ju paguajmë një paradhënie!
- për mikro, NVM, TI dhe zejtar
- nëpërmjet bankave pjesëmarrëse


Njoftim për publikun

service
25.11.2022
Në organizim të shtabit të Krizës në Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut dhe ...
service
02.11.2022
Me rastin e ditës botërore të kursimit, 31 tetorit, 33 punëtorë nga 13 banka, 2 banka kursimore, Sht...
service
05.08.2022
Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup (BZHMV), si e vetmja bankë zhvillimore në pron&e...
service
29.06.2022
Banka për zhvillim e tërhoqi transhën e pestë në vlerë prej 22,8 milionë eurosh për k...

Njoftim për publikunKush jemi ne?

Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut është bankë zhvillimore e cila është 100% prone e Republikës së Maqedonisë së Veriut. U themelua në vitin 1998, qëllimi primar është të mbështeten kompanitë tregtare vendase mikro, të vogla, të mesme dhe të orientuara drejt eksportit dhe të forcohet konkurrueshmëria e ekonomisë maqedonase. Banka mbështet kompanitë vendore nëpërmjet: kreditimit të drejtpërdrejtë dhe kreditimit nëpërmjet bankave komerciale, sigurimet afatshkurtra të eksportit të produkteve dhe shërbimeve maqedonase nga rreziqet komerciale dhe politike, faktoringu në vend dhe jashtë vendit dhe dhënien e garancive.