Personi i autorizuar për marrjen e raporteve nga sinjalizuesit

Kire Naumov, Drejtori kryesor Ekzekutiv

Faruk Ismaili, Drejtor kryesor Operativ

 

tel kontakti: 02/3115-844

 

Kontaktoni adresën postare:
Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup
rr. “Dimitrie Çupovski” nr. 26, 1000 Shkup

 

Email kontakti:
kire.naumov@mbdp.com.mk ,
faruk.ismaili@mbdp.com.mk