08.04.2021

  • Drejtori ekzekutiv i Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, Kire Naumov, mori pjesë në një konferencë për shtyp të organizuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mbi efektet e zbatimit të masave ekonomike. Në konferencën për shtyp folën kryeministri i Republikës s&...

U soll vendimi për 96% të kërkesave për kredi të pranuara për “Kovid 3”

01.04.2021

  • Deri më tani janë miratuar gjithsej 2,678 kërkesa për kredi, në vlerë prej 30.3 milion euro       BZHMV, 01.04.2021 – Grup i ri prej 95 kërkesash për kredi është miratuar nga linja e tretë e kreditit pa interes me një grant komponenti , i cili realizohet me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian, pë...

U miratuan dhe 1.4 milionë euro kërkesa për kredi nga linja e kredisë Kovid 3 pa interes

24.03.2021

  •  Deri tani janë miratuar gjithsej 2.583 kërkesa për kredi, në shumë totale prej 29.3 milionë eurosh   BZHMV, më 24.03.2021 - Një grup i ri prej 124 kërkesave për kredi miratohet nga linja e tretë e kredisë pa interes me një granti komponent i cili realizohet me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian, nëpërmjet aktivitetit për Rezistencën e BE-së nga programi IPA.   Deri më ...

U miratuan dhe 3,6 milion euro kërkesa për kredi nga linja kreditore pa interes Kovid 3

15.03.2021

  • Gjithsej deri më tani janë miratuan 2.459 kërkesa për kredi, në vlerë prej 27,9 milion euro       BZHMV, 15.03.2021 - Grupi i ri prej 337 kërkesash për kredi u miratua nga linja e tretë e kreditit pa interes me një granti komponent, i cili realizohet me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian, përmes aktivitetit t...

23.5 milion euro janë paguar nga "Kovid 3", deri më tani janë aprovuar gjithsej 2.122 shfrytëzesve të cilët kanë 16.009 punonjës

06.03.2021

  • BZHMV, 06.03.2021 - Nga linja e kreditit pa interes me një grant komponenti "Kovid3", e cila është realizuar me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian përmes aktivitetit BE për Rezistencë nga programi IPA, që nga 5 Marsi, 23,5 milion euro u janë paguar 2,053 shfrytëzesve të cilët plotësojnë kushtet e thirrjes publ...