THIRRJE PUBLIKE PËR PËRDORUESIT E KREDIVE TE APROVUARA NGA "KOVID 2"

11.06.2021

  • Të nderuar,   Në përputhje me Vendimin për ndryshimin e Vendimit për kushtet dhe kriteret për rivendosjen e fondeve nga fondet e kompensimit të ndihmës së huaj të botuar në Gazetën Zyrtare të RMV nr. 121 të datës 03.06.2021, Banka për zhvillim e Maqedonisë së veriut SHA Shkup shpall këtë thir...

Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup e publikoi Raportin vjetor për punën e saj në vitin 2020

05.06.2021

  • Në kushtet e krizës shëndetësore, Banka për zhvillim u shqua për kapacitetin e saj solid dhe aftësinë për t'u përshtatur shpejt me kushtet e reja në mënyrë që të plotësojë nevojat e sektorit real për mbështetje financiare. Banka mbështeti sektorin real me kredi në vlerë prej 81 milion&eum...

Besimi dhe Naumov: Grant deri në 15.000 euro për punësime të reja dhe suksesshmëri përmes linjës kreditore pa interes “Kovid4”

27.04.2021

  •  Konference per shtyp, Ministria e financave 27 prill 2021, Shkup – Deri në 15.000 euro mjete grant për firmat në sferën e turizmit, hotelierisë, ivent industrisë, institucioneve private shëndetësore, tragtarëve individualë dhe zejtarëve, që do e shfrytëzojnë linjën e re kreditore pa interes “Kovid4”...

U prezantua pakoja e gjashtë e masave ekonomike - Mbështetja e synuar prej 17,8 milion euro për 10 mijë kompani dhe 60 mijë të punësuar

20.04.2021

  • Кonference per shtyp, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut Shkup, 20.04.2021 Pakoja e gjashtë e masave, e miratuar në mbledhjen e sotme të 66-të, përfshin 7 masa që synojnë sektorët më të goditur të krizës së koronës, me vlerë prej 17,8 milionë euro, me të cilat do të mbë...

Njoftimi në lidhje me linjën e tretë të kredisë pa interes me një grand komponenti "Kovid 3"

16.04.2021

  • Të nderua,   Në përputhje me Thirrjen publike për dorëzimin e kërkesës për kredi për kredi të drejtpërdrejt për ndërmarrjet mikro dhe të vogla të prekura nga Kovid-19 nga Fondi për ndërmarrje mikro dhe të vogla, ju informojmë se Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup n&...