Intervistë me zyrtarët më të mirë bankar në BZHMV

29.10.2021

  • Viktor Kallajxhiski dhe Sllave Nestorovski janë dy punëtorët në Bankën për zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, të cilët këtë vit morën çmimin për punëtorët më të mirë bankarë nga Shoqata e bankave të Maqedonisë. Në një bisedë të shkurtër me ta, ...

Informacion për kredi shfytëzuesit nga linja e kreditit "Kovid3"

29.09.2021

  • I informojmë të gjithë shfrytëzuesit e kredisë nga linja e kreditit “Kovid 3” , se më datën 30 shtator të vitit 2021 duhet të paguhet kësti I pare I linjës së kredisë “Kovid 3” për kredi shfrytëzuesit që kanë shfrytëzuar grejs periudhën 6 mujore. Detyrimet e papaguara duhet të...

Mbështetje për eksortuesit e mëdhenj:

24.09.2021

  •  Garanci nga Fondi i Garancisë deri në 50% të shumës së huasë për eksport përmes Bankës për zhvillim Përmes skemës së garancisë së kredisë, një garanci deri në 50% të shumës së kredisë së eksportit mund të kërkohet nga tregtarët e mëdhenj që kanë ...

DEKLARATË PËR SHTYP: Prej neseër fillon aplikimi për “Kovid 4”

14.07.2021

  • Prej nesër, 15 Korrik ora 09:00 fillon aplikimi për kredi pa interes për linjën kreditore “Kovid 4”. Thirrja publike për këtë linjë kreditore është shpallur me 7 Korrik 2021 dhe do të zgjas 20 ditë.   Për kredi me mundësi të grant komponentës deri 50%, gjegjësisht 15.000 euro, mund të aplik...

THIRRJE PUBLIKE Nr. 1 për linjën е rе kreditore “KOVID 4"

07.07.2021

  • Në bazë të Ligjit për Bankën për zhvillim të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.105/2009 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.77/21), Marrëveshjes për administrim të Fondit për mbështetje financiare dhe mbështetj...