Kire Naumov dhe Faruk Ismaili, rizgjedhen përsëri anëtarë të Bordit Drejtues të Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup

01.12.2021

  • Anëtarët aktualë të Bordit të Drejtorëve të Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup janë riemëruar në të njëjtat pozita me mandat 6 (gjashtë) vite nga data 19.11.2021.   Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka sjellë një vendim me të...

Plasimi i 16.9 milionë eurove për kompanitë vendase përmes BZHMV

26.11.2021

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, sot ka tërhequr transhën e parë në vlerë prej 16,9 milionë euro për kompanitë e vogla dhe të mesme nga kredia nga Banka Evropiane për Investime. Kjo transhë, ofron mbështetje për 50 projekte të kompanive vendase të vogla dhe të mesme dhe kompani të...

Një seri eventesh edukative mbi përfitimet e kompanive vendase nga skema e garancisë

18.11.2021

  • Shkup, 18.11.2021     Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, në bashkëpunim me odat më të mëdhaja në vend, fillon me një sërë eventesh edukative për portofol dhe garanci individuale nga Fondi i Garancisë. Qëllimi i këtyre ngjarjeve është njohja me përfitimet e kompanive tregt...

Zgjerim i ri i skemës së garancisë shtetërore nëpërmjet Bankës për zhvillim

12.11.2021

  • Shkup, 12.11.2021         Në skemën e garancisë shtetërore janë bashkuar deri më tani nëntë banka dhe një kursimore duke nënshkruar një marrëveshje për lëshimin e një portofoli garancie nga Fondi i Garancisë. Me zgjerimin e ri, garancitë e portofolit të lëshuara për ...

Bankat e reja të përfshira në skemën e garancisë shtetërore nëpërmjet Bankës për zhvillim

05.11.2021

  • Gjithsej tetë banka i janë bashkuar deri tani skemës së garancisë shtetërore duke nënshkruar një marrëveshje për lëshimin e një garancie portofoli nga Fondi i Garancisë ndaj tyre. Me një garanci portofoli, një bankë ose bankë kursimi mund të japë kredi të miratuara për kompanitë mikro, t&...