Shpallje numër 1/2023 per shitje të pasurive të patundëshme me anë të lecitimit publik me gojë

26.01.2023

  • 1.Subjekti për shitje: Pasuria e patundëshme e regjistruar në Fletë Pronësi nr. 1062 për KK Petrovec-vongrad PK 176/3 në sipërfaqe totale prej 872 m2 e përshkruar si: PK 176, pjesa 3, vendi i quajtur Biolarci, ndërtesa nr. 1, qëllimi i objekteve në pjesën tjetër të ekonomisë, hyrja 1 kati 01, numri 1 në si...

Për tre vjet kemi investuar gati 300 milionë euro për të mbështetur 7500 projekte

29.12.2022

  • Intervistë me Kire Naumov, drejtorin e përgjithshëm ekzekutiv të Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut për revistën javore Kapital       “Në dy pandemitë dhe në këtë vit krize që po kalon, ku kemi pasur çmime të larta të energjisë dhe inflacionit, Banka p&eu...

Njohja e studentëve me punën dhe rolin e BZHMV përmes një prezantimi të aktiviteteve të saj

27.12.2022

  • Në kuadër të procesit për vendosjen e bashkëpunimit me universitetet e akredituara në Republikën e Maqedonisë së Veriut për realizimin e ngjarjeve promovuese dhe prezantimeve për studentët e programeve studimore në fushën e ekonomisë dhe financave,  duke pasur parasysh nevojën për edukim financiar dhe pë...

Filloj aplikimi për linjën e kredisë për mjete qarkulluese për kompanitë e prekura nga kriza e energjisë dhe çmimeve direkt përmes BZHMV

26.12.2022

  • Nga sot, më 26 dhjetor, nga ora 09:00 filloi aplikimi për linjën e kredisë për mjete qarkulluese për kompanitë e prekura nga kriza e energjisë dhe çmimeve. Thirrja publike për këtë linjë krediti është shpallur më 19 dhjetor 2022. Linja kreditore synohet për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesm...

Thirrja publike nr. 1, Linjë kredie për mjete qarkullues për kompanitë e prekura nga kriza e energjisë dhe çmimeve

19.12.2022

  • Në bazë të Ligjit për Bankën për zhvillim të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 105/2009 dhe Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 77/21), Marrëveshjes për administrim të vijës kreditore për kapital qarkullues për kom...