Njoftim për kreditë e para të miratuara pa interes

08.04.2020

  • Nga seanca e 38-të e Qeverisë: “U miratuan kreditë e para pa interes për mbështetje të 136 kompanive të vogla dhe të mesme me 1.737 të punësuar në vlerë prej 1,26 milion euro” Në këtë seancë ministrat në Qeveri e shqyrtuan dhe e pranuan informacionin për kërkesen cilët i plotësoj...

NJOFTIM NË LIDHJE ME THIRRJEN PUBLIKE NR.1

04.04.2020

  • Në lidhje me Thirrjen publike nr.1 të publikuar nga BANKA PËR ZHVILLIM E MAQEDONISË SË VERIUT SHA Shkup më datën 25.03.2020, Ju informojm që zgjerohet lista e veprimtarive nga NKD, të cilët mund të aplikojnë për linjë e kredie, me veprimtarit në vijim: Shifra    T i t u l l i  49.31   Transport to...

INFORMATË NË LIDHJE ME MASAT PLOTËSUESE PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË

31.03.2020

  • Në pajtim me masat që Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i ndërmerrë për zbutjen e pasojave negative në ekonominë, ju informojmë se:   1. Në fazë të përgatitjes është Linja e dytë kreditore pa kamatë “COVID2” në vlerë prej 8 milion euro, e cila do të jet&e...

Lajmërim për linjën kreditore pa kamatë të BZHMV

26.03.2020

  • PËRKRAHJE PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË Banka për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut me përkrahjen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut krijoi linjë të re kreditore për përkrahjen e ndërmarrjeve të goditura nga gjendja me korona virusin. Linja kreditor...

THIRRJE PUBLIKE NR.1, FVK-COVID

25.03.2020

  •  Në bazë të Ligjit për Bankën e Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.105/2009) dhe Marrëveshjes për administrim të Fondit të veçantë kreditor (FVK) numër 21-307/1 të datës 24.01.2011, Aneksit ndaj marrëveshjes për administrim t&e...