U tërhoq transha e 3 nga BEI 5 – 100 milion euro

07.10.2019

  •  07.10.2019 – Tërheqja e tretë e transhës nga linja e kredisë BEI 5 – 100 milion euro në shumë prej 12.803.545 euro. Mjetet nga kjo transhë janë të dedikuara për mbështetje të 31 projekteve pas realizimit  të së cilës pritet që të punësohen 139 persona. Nga të tre transhat nga linj...

Ndryshim në strukturën drejtuese të BZHMV

20.09.2019

  •  20.09.2019 – Me vendim të Regjistrit qëndror të Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 35020190020944 nga data  19.09.2019 është bërë regjistrim në regjistrin e antarëve të rinjë të Bordit mbikqyrës të BZHMV, Sonja Petrusheva.            

Konkurs për punimin e llogos së bankës

02.08.2019

  •  BMPZH, 02.08.2019 – KONKURS PËR PËRPUNIMIN E LLOGOS SË BANKËS   Коnkursi ka përfunduar më datën 15.09.2019

U tërhoq transha e 2-të nga BEI 5 – 100 milion euro

29.07.2019

  •  29.07.2019 – U tërhoq transha e dytë e linjës së kredisë BEI 5 – 100 milion euro në shumë prej 16.030.100 euro. Mjetet nga kjo transh janë të dedikuara për mbështetje të 53 projekteve me realizimin e së cilave pritet që të punësohen 90 persona. Nga të dy transhat  nga linja e kredisë B...

Elezi – Ramadani: Javën e ardhëshme arrijnë edhe 16 milion euro kredi të volitshme nga BEI për ndërmarjet e vogla dhe të mesme

26.07.2019

  • Shkup, 26 korrik viti 2019 – Transha e  dytë e kredisë së favorshme për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme nga Banka Europiane e Investimeve (BEI), në shumën prej 16 milionë euro, do të arrijë në fillim të javës së ardhshme. Me këto fonde do të mbështeten projektet e 53 ndërmarrjeve të vogl...