Ndryshim në organin udhëheqës dhe drejtures

13.02.2019

  • BMPZH, 13.02.2019 –Në mbledhjen e Bordit Mbikëqyrës të mbajtur më 13.02.2019. Vendimi nr. 02-454 / 3 për emërimin e anëtarit të përkohshëm të Bordit të Drejtorëve - Drejtori Kryesor Operativ të Bankës Maqedonase për Mbështetje të Zhvillimit SHA Shkup. Mandati i Ushtruesit të Detyrës s&eu...

Ndryshim në organin udhëheqës dhe drejtures

13.02.2019

  •  BMPZH, 13.02.2019 –Në mbledhjen e Bordit Mbikëqyrës të mbajtur më 13.02.2019. Vendimi nr. 02-454 / 3 për emërimin e anëtarit të përkohshëm të Bordit të Drejtorëve - Drejtori Kryesor Operativ të Bankës Maqedonase për Mbështetje të Zhvillimit SHA Shkup. Mandati i Ushtruesit të Detyrë...

2018 - THIRRJE PUBLIKE

19.10.2018

  • Në bazë të Ligjit për Bankën e Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit dhe Kontratës për administrim të Fondit të veçantë kreditorë (PKF) numër 21-307/1 më 24.01.2011 viti, Aneks ndaj Kontratës për administrim të Fondit të veçantë kreditorë të nënshkruar me...

Marrëveshje e nënshkruar me BEI për 100 milion euro - faza e 5

11.09.2018

  • 11.09.2018 – Sot në Qeverinë e RM-së u nënshkrua marrëveshje për kredi midis BEI dhe BMPZH në vlerë prej 100 milion euro të dedikuara për financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe të proekteve me prioritet. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje fillohet me realizim të fazës së pestë...

Shkalla e zvogëluar e interesit për faktorim për eksport në 4%

06.09.2018

  • Këshilli mbikqyrës i BMPZH, me qëllim të rritjes së përkrahjes së eksportuesve në R. e Maqedonisë, e zvogëloi shkallën e interesit për fakrotim për eksport prej 5% në 4%.