Filluam me pagesën e kredive pa interes

17.04.2020

  •  Каpital, 17.04.2020    KIRE NAUMOV: FILLUAM ME PAGESËN E KREDIVE PA INTERES PËR MBËSHTETJE TË BIZNESEVE       Kire Naumov Drejtori kryesor ekzekutiv i Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut     Nga grupi i parë i aplikacioneve të aprovuara për kredi, të gjitha kompanitë jan...

Njoftim për kreditë e dyta të aprovuara pa interes

14.04.2020

  •  BZHMV-14.04.2020   Në seancën e sotme, Qeverisë shqyrtoi dhe miratoi Informacionin e Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut për paketën e dytë të aplikacioneve të aprovuara nga aplikacionet e përpunuara të kompanive që plotësojnë kushtet dhe kriteret për kredi pa interes nga Thirrja Pub...

Kire Naumov: Javën e ardhshme pres pagesën e parë të kredive të para pa interes

10.04.2020

  •  BZHMV-10.04.2020 Kire Naumov, drejtori i Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut, pret që javën e ardhshme të paguhen kreditë e para pa interes për ndërmarrjet e prekura për aplikuesit. Kreditë do të miratohen me nje periudhë ripagimi deri në 2 vjet, duke përfshirë një periudhë mospag...

Njoftim për kreditë e para të miratuara pa interes

08.04.2020

  • Nga seanca e 38-të e Qeverisë: “U miratuan kreditë e para pa interes për mbështetje të 136 kompanive të vogla dhe të mesme me 1.737 të punësuar në vlerë prej 1,26 milion euro” Në këtë seancë ministrat në Qeveri e shqyrtuan dhe e pranuan informacionin për kërkesen cilët i plotësoj...

NJOFTIM NË LIDHJE ME THIRRJEN PUBLIKE NR.1

04.04.2020

  • Në lidhje me Thirrjen publike nr.1 të publikuar nga BANKA PËR ZHVILLIM E MAQEDONISË SË VERIUT SHA Shkup më datën 25.03.2020, Ju informojm që zgjerohet lista e veprimtarive nga NKD, të cilët mund të aplikojnë për linjë e kredie, me veprimtarit në vijim: Shifra    T i t u l l i  49.31   Transport to...