Dhe 8,8 milion kërkesa për kredi nga linja e kredisë pa interes Kovid 3 janë miratuar si pjesë e grupit të dytë

20.01.2021

  • Deri tani janë miratuar gjithsej 1,276 kërkesa për kredi në vlerë prej 14,7 milionë eurosh, të cilët punësojnë 9.450 persona     BZHMV, 20.01.2021 - Grupa e re, e dytë nga 770 kërkesa për kredi është miratuar nga linja e tretë e kredisë pa interes me grand komponenta, e cila realizohet me mbë...

Udhëzime për pages për shfrytëzuesit e kredisë të "Kovid1"

14.01.2021

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut i informon shfrytëzuesit e kredisë pa interes nga Fondi special i kredisë (FSK), "Kovid 1" që udhëzimet e pagesës janë në faqen e internetit të bankës në linkun vijues.  

U miratua grupi i parë i kërkesave për kredi nga linja e kredisë pa interes Kovid 3

12.01.2021

  • Janë miratuar 5,9 milionë euro, për 506 kompani, të cilët punësojnë 3,552 njerëz BZHMV, 12.01.2021 - Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, filloi me miratimin e kërkesave për kredi për linjën e tretë pa interes me grand komponenta , e cila realizohet me mbështetje finansiare nga Bashkimi Ev...

Njoftim për Thirrjen publike të përfunduar për linjën e tretë kreditore pa interes me grand komponenta-Kovid 3

31.12.2020

  • Ju informojmë se Thirrja publike nr.1 Fondi për ndërmarrjet mikro dhe të vogla për dorëzimin e kërkesës për kredi, për kreditim direkt për ndërmarrjet mikro dhe të vogla të prekura nga Kovid-19 (Kovid 3) e shpallur më datën 7 dhjetor 2020 është mbyllur.   Thirrja publike ka qenë e hapur  prej...

Intervistë me Naumov: Linjat kreditore pa interes arritën të shpëtojnë me mijëra punonjës nga pushimet nga puna

26.12.2020

  •   Interesi në linjat e kreditit pa interes për kompanitë, tregëtarët dhe zejtarët nuk është ulur. Shumica në mesin e aplikantëve janë kompanitë në fushën e transportit dhe hotelierisë, të ndjekura nga aktivitetet e shërbimit.   „ Jemi të lumtur dhe mund të themi se në këto ko...