Prezantimi i produkteve të Bankës për zhvillim para kompanive në Odën Ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut

25.11.2022

  • Në organizim të shtabit të Krizës në Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut dhe Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut, dje para 40 kompanive anëtare të Odës, në ambientet e Odës u mbajt prezantim me qëllim të njohjes së kompanive me produktet e ofruara nga banka në kushtet e kri...

Takim pune e udhëheqësve të Bankës për Zhvillim me Stafin e Krizave të Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut

07.11.2022

  • "Ka një interes të madh për linjat e kreditit për të mbështetur ekonominë në kushtet e krizës energjetike"   Udhëheqësit e Bankës për Zhvillim sot patën një takim me Stafin e Krizave të Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, ku u bisedua për linjat kreditore për mbës...

Zyrtarët më të mirë të bankës për vitin 2022

02.11.2022

  • Me rastin e ditës botërore të kursimit, 31 tetorit, 33 punëtorë nga 13 banka, 2 banka kursimore, Shtëpia e kliringut KIBS SHA dhe Byroja kreditore maqedonase u vlerësuan nga Shoqata e Bankave të Maqedonisë për rezultate të veçanta në punën e tyre. Frosina Josifovska dhe Ermira Besimi Ibishi janë dy punonjëset e Bank...

Shpallje nr. 1/2022 për shitjen e pasurive të tundshme me anë të licitimi publik me gojë

13.10.2022

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup publikon shpallje për shitjen e pasurisë së tundshme me anë të licitimit publim me gojë. Pasurit e tundshme përbëhen prej tre automjete motorike të udhëtarëve në pronësi të Bankës përkatësisht:   1.1. marka: FIAT, tip/model: PUNTO STILE ...

BZHMV në gjysmën e parë të viti 2022 me rezultate pozitive, dhe me mbështetjen e kompanive në kushtet e krizës ekonomike dhe energjetike

05.08.2022

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup (BZHMV), si e vetmja bankë zhvillimore në pronësi të plotë shtetërore, ka arritur rezultate pozitive në gjysmën e parë të vitit 2022, duke e vënë të gjithë kapacitetin e saj financiar dhe operativ në funksion të arritjes së qëllimit themelor p...