Tokë ndërtimore e pandërtuar në Shtip

04.07.2022

  • BZHMV shet tokën ndërtimore në Shtip sipas tapisë, me objekt të ndërtuar në katin përdhes në fazën e ndërtimit, e cila nuk është e regjistruar në tapi. Toka ndërtimore ka një sipërfaqe prej 56m2, ndërsa objekti në fazën e ndërtimit në katin përdhes ka një sipërfaqe prej 56m2...