Вести


Повлечена Шестата транша од ЕИБ-5 кредитната линија

 

РБСМ, 28.08.2020 год. - Денес, Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје повлече уште 5 милиони евра за евтини кредити за домашните компании. Заклучно со оваа транша, досега се повлечени вкупно 30,6 милиони евра од вкупно 50,9 милиони евра предвидени како евтини кредити за домашните компании.

Шестата транша од кредитната линија ЕИБ фаза 5 која ја користи Развојна банка, е одобрена за нови 8 проекти на домашни компании. Со ова, досега на вкупно на 113 домашни компании преку шест комерцијални банки им се овозможи да користат евтини кредити со каматна стапка до 1,6%. Овие 113 домашни компании ќе поддржат вработување на вкупно 222 лица.

Најголем дел од овие средства, 35% или 10,7 милиони евра се одобрени за проекти во секторот производство. Дваесет и два отсто од средствата или 6,9 милиони евра се одобрени за секторот трговија, додека 13% или 4 милиони евра се одобрени за проекти во секторот угостителство. За секторот транспорт се одобрени средства во износ од 3,5 милиони евра или 11%, за секторот услуги се одобрени 2,6 милиони евра или 9%, додека за секторот здравство се одобрени средства од 0,6 милиони евра. За други сектори се одобрени вкупно 2,3 милиони евра или 8%.

На почетокот на месец септември ќе биде повлечена и последната, седма транша од ЕИБ кредитната линија во износ од околу 20 милиони евра.

Досега, од кредитната линија ЕИБ фаза 5 која изнесува 100 милиони евра се повлечени шест транши во вкупен износ од 79,7 милиони евра со кои се поддржани 259 проекти на домашни компании со кои се вработуваат 706 лица.

 

РБСМ, 31.07.2020 - Денес, Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје ја повлече првата половина од 50,9 милиони евра за евтините кредити за домашните компании.

Петтата транша од кредитната линија ЕИБ фаза 5, која ја користи Развојна банка, е во износ од 25,6 милиони евра, а е одобрена за 105 различни проекти на домашни компании. Пласманот на средствата од оваа транша се одвива преку 6 комерцијални банки со кои Развојна банка има склучено договор за оваа кредитна линија.
Овие 105 проекти треба да поддржат вработување на 145 лица.

Најголем дел од овие средства, 40% или 10,2 милиони евра се одобрени за проекти во секторот производство. Дваесет и два отсто од средствата или 5,7 милиони евра се одобрени за секторот трговија, додека 16% или 4 милиони евра се одобрени за проекти во секторот угостителство. За секторот транспорт се одобрени средства во износ од 2,1 милиони евра или 8%, додека за секторот здравство и секторот услуги се одобрени средства од 0,6 милиони евра. За други сектори се одобрени вкупно 2,3 милиони евра или 9%.

Во текот на месец август ќе бидат повлечени од ЕИБ и остатокот од расположливите средства во износ од околу 25,3 милиони евра, во една или повеќе транши.

Досега, од кредитната линија ЕИБ фаза 5 која изнесува 100 милиони евра се повлечени пет транши во вкупен износ од 74,7 милиони евра со кои се поддржани 251 проекти на домашни компании со кои се вработуваат 629 лица.

РБСМ, 14.06.2020 - Владата вчера, на 66. седница, ја усвои информацијата на Развојната банка на Северна Македонија за кредитните барања кои ги исполнуваат критериумите од Јавниот повик бр. 1 за кредити од кредитната линија од Компензационите фондови од странска помош со цел намалување на последиците од коронавирусот КОВИД-19, и ја задолжи банката да склучи договори за кредит со кредитобарателите кои ги исполнуваат критериумите во Јавниот повик бр. 1, наведени во доставените Список бр. 3 и Список бр. 4, односно со 476 компании со барања за поддршка во висина од 316.038.500 денари.

 

Во врска со овие информации на Развојната банка на Северна Македонија, Владата донесе заклучок да се разгледаат можностите за обезбедување дополнителни средства заради големиот интерес од компаниите за овие мерки за намалување на последиците од коронавирусот КОВИД-19.

Вкупно досега се одобрени 593 кредитни барања за компании со вкупно 10.108 вработени. Најголем дел од одобрените кредитни барања доаѓаат од микро компании кои вработуваат до 10 лица и тоа 377 или 64%. Од мали компании доаѓаат 166 или 28% од одобрените кредитни барања и 50 или 8% доаѓаат од средни компании.

Вкупниот одобрен износ од втората бескаматна кредитна линија ,,Ковид2" досега изнесува 7.1 милиони евра.

На 117 компании со 3001 вработен досега им се одобрени средства од втората бескаматна кредитна линија „Ковид 2“
преку Развојната банка на Република Северна Македонија, а на 83 од нив веќе им се исплатени средствата.


МИА, 13 јуни 2020 – На 117 компании со 3001 вработен досега им се одобрени средства од втората бескаматна кредитна линија „Ковид 2“ преку Развојната банка на Република Северна Македонија, а на 83 од нив веќе им се исплатени средствата.

 

Одобрениот износ, како што информираат за МИА од Развојната банка, на овие 117 компании е два милиони евра, а исплатени се 1,6 милиони евра на 83-те компании.

Од Развојната банка очекуваат во согласност со можностите во следните денови по веќе утврдената динамика да се одобри и наредната група апликации кои ги исполнуваат условите од оваа кредитна линија.

Оваа втора бескаматна линија „Ковид 2“ е во износ од осум милиони евра и според информацијата од Развојната банка ќе биде во целост исцрпена.

-Пристигнатите кредитни барања за оваа линија ги надминуваат средствата, а најголемиот дел од апликациите се пристигнати во првите два дена од повикот, велат од Развојната банка.

Јавниот повик беше објавен на 25 април годинава и траеше до 13 мај 2020 година. За средствата можеа да аплицираат компании од сите дејности, за разлика од првта бескаматна кредитна линија „Ковид 1“ која беше наменета за секторите туризам, угостителство и транспорти која е целосно исцрпена и исплатени се 94 отсто од средствата.

Од првата бескаматна кредитна линија исплатени се 5,2 милини евра кон 704 компании од одобрените 738 компании.  Најголем дел од овие средства се завршени кај микро претпријатија кои вработуваат до 10 лица, односно дури 77отсто, додека 21 отсто се мали компании кои вработуваат до 50 лица.

-Првата бескаматна кредитна линија беше дел од првиот сет мерки на Владата, а јавниот повик за истата се отвори на 25 март 2020 година. Првите исплати почнаа на 14 април и заклучно со вчера се исплатени 94 отсто  од одобрените средства.  Барањата пристигнати за Ковид1, ги надминуваа средствата со кои располагавме за оваа кредитна линија и истите се исцрпени заклучно пристигнатите апликации до 6 април 2020 година, до крајот на работното време, велат од Развојната банка на Република Северна Македонија.

Оценуваат дека кредитната линија успеа во разумно време да одговори на потребите на микро и малите трговски друштва за обртни средства, при што дури 77 отсто во вкупно одобрените апликации се на микро компании.

За оваа кредитна линија заклучно со 6 април евидентирани се вкупно пристигнати 1.024 кредитни апликации, од кои 738 се одобрени за кредитирање, а 286 апликации се одбиени поради неисполнување на условите и критериумите од јавниот повик.

И двете бескаматни кредитни линии се дел од владините мерки насочени кон заштита на ликвидноста и работните места, но и поддршка за развој и зголемување на конкуреноста на компаниите.

Во наредниот период преку Развојната банка ќе се нуди и нова линија во вредност од 31 милион евра за поддршка на сите микро и мали фирми. 

07.07.2021, ЈАВЕН ПОВИК ЗА НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА „КОВИД 4“.                                                                                                                             01.07.2021, ЈАВЕН ПОВИК ЗА НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА.                                                                                              ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.