Вести

 

 

Скопје, 18.10.2016 - Претставници на МБПР зедоа активно учество на Конференцијата за мерки за енергетска ефикасност и пристап до финансии за хотелиерството, која се одржа во организација на Министерството за економија, Програмата за зголемување на пазарната вработливост и  компанијата Делта проект.

 

Притоа претставниците на МБПР имаа своја презентација преку која во детали ги објаснија расположивите производи кои се во функција на поддршка на проекти и компании од областа на енергетската ефикаснст и хотелиерството. Исто така претставниците на МБПР одговараа и на поставените прашања за производите и начините за аплицирање.

   

Скопје, 19.05.2016 - Сојузот на стопански комори на Македонија, во своите простории во Скопје, организираше обука за сите заинтересирани компании, а спроведена од страна на Македонска банка за поддршка на развојот.


Обуката ја спроведоа Александар Станојковски, директор на секторот за кредитирање и гаранции и Дарко Стефановски, директор на секторот за кредитно осигурување, и се однесуваше на условите за кредитирање и пристапи до поволни кредити, кредитно осигурување на домашни побарувања (пред и по испорака), кредитно осигурување на извозни побарувања (пред и по испорака) од комерцијални и политички ризици, факторинг како и други форми на поддршка.

 

 

Компаниите-учеснички на обуката имаа можност да се информираат за сите финансиски проиводи и услуги што ги нуди МБПР, како и за нејзината поддршка на развојот на малите и средните трговски друштва преку одобрување на инвестициски кредити.
Обуката беше спроведена преку интерактивна дискусија и учесниците имаа можност да дискутираат и поставуваат прашања.

29.12.2015 - Повлечена е  деветтата транша од кредитната линија  ЕИБ 4 - 100 милиони евра во износ од 17,8 милиони ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 100 проекти со пресметковна вредност од 35 милиони ЕУР. Од оваа транша, 75% се за поддршка на МСП преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реализација на овие 100 проекти се очекува да се отворат нови 331 работни места.
Проектите се реализираат преку: Прокредит банка АД Скопје, Охридска банка АД Скопје, Халк банка АД Скопје, Комерцијална банка АД Скопје, Шпаркасе банка АД Скопје, Стопанска банка АД Битола и УНИ банка АД Скопје.

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)                                                               ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)                                                               ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)                                                               ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)