Вести

- соопштението е преземено од Министерство за финансии - 


21 јуни 2021, Скопје - Договор за нови 100 милиони евра евтини кредити од Европската инвестициска банка (ЕИБ) со кои ќе се поддржат најмалку 300 проекти на домашни мали и средни компании, беше потпишан од страна на министерот за финансии Фатмир Бесими, потпретседателката на ЕИБ Лилјана Павлова и директорот на Развојна банка на Северна Македонија Кире Наумов, во присуство на евроамбасадорот Дејвид Гир. Средствата, Развојната банка ќе ги пласира до фирмите преку комерцијалните банки.

Условите под кои ќе се даваат кредитите до фирмите се исклучително поволни, со рок на отплата до 12 години и вклучен грејс-период од 2 години, зависно од тоа дали кредитите ќе бидат наменети за инвестиции или зголемување на потребите за обртни средства и по исклучително поволна повластена каматна стапка, која за првите транши би изнесувала до 1,6%.

-Нашата определба како Влада е да продолжиме со фискалниот стимул на стопанството се додека тоа не застане на здрави нозе. Претходните кредитни линии од Европската инвестициска банка, пласирани преку Развојната банка, покажаа навистина добри резулати. Денеска потпишавме исклучително важни договори со Европската инвестициска банка, со кои се обезбедуваат 100 милиони евра поволни средства за малите и средни фирми во Република Северна Македонија, или една значајна ликвидносна поддршка за заздравување од ефектите од Covid-19 пандемијата. За нашата економија, овие средства значат нови вработувања, нови инвестиции, а со тоа и придвижување на економската активност и забрзување на економскиот раст - рече Бесими.

Оваа кредитна линија е дел од поддршката на Европската унија и Европската инвестициска банка за адресирање на ефектите на Ковид-19 пандемијата врз економијата.

- Овие средства ќе одговорат на ликвидносните потреби на фирмите за обртни средства, но и ќе поттикнат долгорочни инвестиции во Република Северна Македонија, во контекст на економско заздравување и иден раст. Оваа линија е дел од иницијативата Тим Европа и финансискиот пакет на ЕИБ за поддршка за опоравување на земјите од Западен Балкан од КОВИД-19. Ja користам оваа можност да ја изразам целосната поддршка на ЕИБ кон Република Северна Македонија и регионот во постигнувањето на нивните цели и реформи во согласност со политиките на ЕУ. Со нетрпение очекуваме напредок на пристапниот пат на Северна Македонија, како и да ја продолжиме нашата блиска соработка со Владата, Развојната банка, ЕУ и другите финансиери во земјата, за успешни сегашни и идни проекти кои ќе донесат придобивки за граѓаните на Северна Македонија - рече Павлова.

Малите и средните претпријатија се сржта на секоја економија тие обезбедуваат работни места, создаваат додадена вредност и предводат со иновативни решенија, особено кога станува збор за приоритетите на ЕУ, како зелената и дигиталната агенда. Токму затоа Тим Европа, односно Европската унија и земјите членки, како и поврзаните финсиски институции, презема чекори да ги поддржи малите и средни претпријатија во Република Северна Македонија уште од почетокот на пандемијата. Тие можат да инвестираат и да креираат иновации, така со помошта на ЕУ, тие можат да ја одиграат својата улога во заздравувањето на економијата од здравствената криза - рече Дејвид Гир, амбасадор на Европската унија во земјава.
Директорот на Развојната банка посочи дека соработката со ЕИБ е стратешка и успешна. Во последните 13 години до денес, воспоставени се шест договори со кои 550 милиони евра се ставени во полза на економскиот развој во земјава, со кои се поддржани 2.090 проекти на домашни мали и средни компании и креирани се 8.029 нови работни места.


-Во периодот пред нас, кој е фокусиран на економското закрепнување и на забрзан економски раст, потребно е искористување на потенцијалот за раст, развој и адаптација на компаниите преку цврст партнерски однос помеѓу нив и финансиските институции. Како развојна банка, ќе продолжиме одблизу да ги следиме потребите на реалниот сектор и ќе настојуваме да нудиме портфолио на производи и услуги кои ќе го засилат искористувањето на нивниот потенцијал. Во оваа насока, преку овие 100 милиони евра очекуваме да обезбедиме финансиска поддршка преку комерцијалните банки за најмалку 300 проекти на домашни мали и средни компании - рече Наумов.

Од претходните пет заеми од Европската инвестициска банка преку Развојната банка се пласирани средства во вкупен износ од 450 милиони евра, од кои 182 милиони евра кон компании од производствената дејност, 127 милиони евра кон компании со дејност трговија, 40 милиони евра кон компании од транспортната дејност, и компании од други дејности како – услуги, угостителска дејност, здравство, образование.

Скопје, 11.06.2021 год.

 

Почитувани, 

Во согласност со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од компензационите фондови од странска помош објавена во Службен весник на РСМ бр.121 од 03.06.2021 година, Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје го објавува овој јавен повик, со кој се нуди можност за кредитокорисниците на кредити од втората бескаматна кредитна линија „Ковид 2“, да поднесат барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредитите за 12 (дванаесет) месеци.

Со оглед на погоре наведеното, Ве повикуваме во рок од 7 дена од денот на објавувањето на овој јавен повик, да поднесете електронско барање до Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредитот од „Ковид 2“ кредитната линија.

Барањето во Прилог 1 треба да ги содржи основните податоци за субјектот корисник на кредит: име на компанијата-кредитокорисник, матичен број на компанијата, број и датум на склучување на договорот.  Истото треба да биде потпишано од овластено лице со печат од субјектот корисник на кредит и во скенирана форма (pdf или слика) треба да биде прикачено на електронската форма за доставување на барањето до РБСМ.

Како услов за поднесување на барање за продолжување на рокот на отплата е до 01.07.2021 година, кредитокорисниците да немаат неподмирени доспеани обврски по основ на главница и камата.

Повикот важи заклучно со 18.06.2021 година, кога е последниот ден за поднесување на барањата.Линкови:
Барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредит одобрен од „Ковид 2“ кредитната линија
Електронска форма за доставување на барањето до РБСМ

 

 

Прилог 1 - Барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредит одобрен од „Ковид 2“ кредитната линија

 

До
Развојна банка на Северна Македонија
Сектор за кредитирање и гаранции
Ул. Димитрие Чуповски бр. 26
1000, Скопје
 

БАРАЊЕ
за продолжување на грејс-периодот и
рокот на отплата на кредит одобрен од „Ковид 2“ кредитната линија

 

Од кредитокорисник _________________________________________________________ (име на компанијата во формат: ИМЕ НА ФИРМА ДОО/ДООЕЛ/ТП, град),
со ЕМБС ________________ (матичен број), корисник на бескаматен кредит од ,,Ковид 2” кредитната линија,
со број на договор за кредит _________________________________ (број на договор во формат КФ/Дир/0/ХХ) од датум _________________ година.

Согласно дадената можност во јавниот повик објавен на веб страницата на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, бараме да ни се одобрат дополнително 12 (дванаесет) месеци грејс-период на недоспеаната главница, и да се продолжи рокот на отплата на кредитот по основ на недоспеана главница за истиот период.

Изјавуваме дека немаме доспеана, а неплатена главница и камата по овој кредит.

 

Ви благодариме на соработката.


Со почит,

                                                                                                   (печат)                                       

                                                                                                                                                 Управител/Овластено лице
                                                   

                                                                                                                                                             с .р. потпис
                                                                                              

                                                                       
                                                                                                                  телефон за контакт: _______________
                                                                                                                  е-маил адреса:  ___________________

 

Барањето се пополнува, потпишува и печатира.

Барањето се доставува во скенирана форма на следниот линк .

За сите прашања обратете се на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Скопје, 05.06.2021 

Во услови на здравствена криза, Развојна банка се истакна со солиден капацитет и способност за брзо прилагодување на новонастанатите услови со цел пресретнување на потребите на реалниот сектор за финансиска поддршка.

Банката го поддржа реалниот сектор со кредити во износ од 81 милион евра, од кои: 13,5 милиони евра во форма на бескаматни кредитни линии - ,,Ковид 1” и ,,Ковид 2”, дизајнирани согласно потребите на компаниите за справување со негативните ефекти предизвикани од здравствената криза; 56 милиони евра кредити од ЕИБ кредитната линија по исклучително поволни услови и каматни стапки и 11,5 милиони евра кредити од останатите извори на средства на банката. Дополнително, банката ги прилагоди и другите производи и услуги поради поддршка на реалниот сектор и притоа оствари зголемување на обемот на осигурување на домашни и извозни побарувања за 34% и зголемување на обемот на факторинг за 29% во однос на 2019 година.

Вкупната актива на банката во 2020 година е зголемена за 16% во споредба со минатата година, а во структурата доминантно учество имаат кредитните активности. И во услови на криза, банката ја оствари една од стратегиските цели за зајакнување на капацитетот за покривање на ризиците на кои е изложена, преку остварување на позитивен финансиски резултат од 31,8 милиони денари, кој се користи за зголемување на капиталот на банката. Имено, добивката за годината е распределена во резервите на банката, со што се зајакнува понатамошниот потенцијал за поддршка на реалниот сектор.

Банката ја заврши 2020 година со објавување на јавниот повик за третата бескаматна кредитна линија со грант компонента – ,,Ковид 3”, финансирана со средства од ЕУ преку активноста ЕУзаОтпорност од ИПА II програмата и Владата на РСМ, во вкупна вредност од 31 милион евра, која се пласираше во почетокот на 2021 година. Од почетокот на 2021 година, банката ја воведе и царинската гаранција како нов производ за домашните извознички компании.

Објавениот Годишен извештај за работата на Развојна банка на Северна Македонија и Ревидираните финансиски извештаи се достапни на веб страницата на банката.

 

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје е единствената развојна банка во Република Северна Македонија, и е основана со посебен закон за основање. РБСМ спаѓа во групата на средни банки со 100% домашен капитал, при што, единствен акционер на банката е Република Северна Македонија. Банката работи во согласност со стратешките политики, цели и приоритети на нејзиниот акционер - државата. Мисија на банката е преку промоција и понуда на поволни финансиски производи прилагодени за потребите на микро, малите и средни претпријатија (кредитни линии, гаранции, факторинг, кредитно осигурување), да создаде амбиент за подобрување на домашната конкурентност, поддршка на извозот и економски раст и развој. За остварување на мисијата, РБСМ користи два извора на средства - сопствени средства и кредитни линии од меѓународни финансиски институции. Заклучно со 31.12.2020 година, РБСМ учествува со 2,0% во вкупната актива на банкарскиот сектор и е деветта банка во државата според големината на активата. Воедно, 6,3% од вкупните кредити на банкарскиот сектор кон нефинансиските друштва се пласирани со средства од РБСМ.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА БАНКАТА

Прес-конференција, Министерство за финансии на РСМ

 

Скопје, 27 април 2021 – До 15.000 евра грант-средства за фирмите од областа на туризмот, угостителството, ивент-индустријата, приватните здравствени установи, трговци поединци и занаетчии, кои ќе ја користат новата бескаматна линија „Ковид4“, доколку вработат нови работници и ги зголемат приходите годинава. Денес министерот за финансии Фатмир Бесими и директорот на Развојната банка на Северна Македонија Кире Наумов ги презентираа условите на бескаматна линија од Петтиот пакет мерки, за која ќе може да се аплицира по објавување на јавниот повик кон крајот на мај.

За мерката се издвоени вкупно 615 милиони денари или 10 милиони евра од буџетот, кои ќе се пласираат преку Развојната банка. Висината на поединечните кредити ќе изнесува од 3.000 до 30.000 евра. Мерката има за цел да ја поддржи ликвидноста во стопанството, но и да ја стимулира инвестициската активност на компаниите.

-Условите за оваа линија се направени така да ги наградуваат успешноста во работењето на фирмите, инвестициите и проширувањето на капацитетите. „Ковид4“ линијата, предвидува грантови за успешност во случај доколку фирмите ги зголемат вкупните приходи во 2021 година за најмалку 10% споредено со 2020 година – тогаш ќе имаат право да побараат грант од 30% од кредитот, или во случај доколку го зголемат бројот на вработени во 2021 година за најмалку 5% – тогаш ќе можат да побараат грант од 20%. Доколку пак се исполнат и првиот и вториот услов, кредитокорисникот може да оствари право на грант од 50%. Вкупната сума на грантот може да биде од 600 евра – минимален износ, до 15.000 евра – максимален износ. Фирмите ќе можат да поднесат барање за грант-средства до банката, во моментот кога ќе отплатат 40% од кредитот. – рече министерот за финансии Фатмир Бесими.

Директорот на Развојната банка Кире Наумов информираше дека ,,Ковид4” е наменета за микро, малите и средни трговски друштва до 250 вработени од дејностите туризам, угостителство, ивент индустрија и транспорт, приватните здравствени установи, трговците поединци и занаетчиите, кои можат да докажат пад на приходите од најмалку 30% и имаат капитал и резерви во своите биланси не помалку од 33% од износот на бараниот кредит.

-Износот на кредит кој ќе може да го користи одреден субјект ќе зависи од бројот на вработените во месец јануари, февруари или март 2021 година и падот на приходите во 2020 година, во однос на 2019 година. Субјектите кои имаат пад на приходи помеѓу 30 и 50 проценти, ќе може да користат кредит по 15.200 денари по вработен, додека субјектите кои имаат пад на приходи повеќе од 50 проценти ќе може да користат кредит по вработен од 22.000 денари. Така на пример, субјект со 20 вработени, кој претпоставуваме има пад на приходите од 35%, ќе може да користи кредит: 15.200 денари по 20 вработени по 3 месеци = 912.000 денари (или 14.830 евра). Доколку овој субјект има пад на приходите од 60%, тоа е пад повеќе од 50%, тогаш ќе може да користи кредит најмноигу до 1.320.000 денари (или 21.460 евра) пресметан како 22.000 по 20 вработени по 3 месеци – рече Наумов.

Корисниците на „Ковид4“ не можат истовремено да ја користат мерката Финансиска поддршка за исплата на плати од Петтиот пакет, како и корисниците на „Ковид3“ линијата. Корисниците на „Ковид1“ и „Ковид2“, можат да бидат корисници на „Ковид4“, доколку ги измириле сите достасани обврски по основ на претходните кредити.

Исто така, сите потенцијални корисници на ,,Ковид4” кредитната линија, треба навремено да ги завршат обврските за пријавување на вистински сопственик во Регистарот на вистински сопственици при Централниот регистар.

Рокот на отплата на кредитите од оваа бескаматн линија е до 42 месеци со грејс период од 12 месеци, додека отплатата на кредитот ќе се врши квартално по 10% од главнината.

На прес-конференцијата беше информирано дека преку претходните три бескаматни линии „Ковид1“, „Ковид2“ и „Ковид3“, кои се во целост искористени, инјектирани се 44,1 милиони евра во стопанството. Поддржани се 4.078 фирми, од кои најголем дел микро-претпријатија или 1.943 фирми. Во овие 4 илјади фирми, вработени се 36.802 лица.

Со последната бескаматна линија „Ковид3“ воведена е грант-компонента за микро и мали субјекти раководени од жени, млади претприемачи, субјектите кои извезуваат, оние кои се дигитализираат и прилагодуваат дури и во време на пандемија од коронавирусот. Од 62% од кредитокорисниците на „Ковид3“ се очекуваат барања за грант.

Повлечена петтата транша од заемот на ЕИБ во износ од 22,8 милиони евра за домашните компании.                                                               НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМЕНИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГЕНСИ ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ОБРТНИ СРЕДСТВА-ЕНЕРГЕНСИ-БУ)                                                               УШТЕ ЕДНА НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ЕЕ и ОИЕ)                                                               ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.