Вести


Повлечена Седмата и последна транша од ЕИБ-5 кредитната линија


РБСМ, 09.09.2020 - 
Развојна банка на Северна Македонија денес ја повлече последната транша од евтините кредити за домашни компании, во вкупен износ од 20,4 милиони евра. Заклучно со оваа транша, досега се повлечени вкупно 50,9 милиони евра, односно сите средства кои беа предвидени како евтини кредити за домашните компании.

Седмата транша од кредитната линија ЕИБ фаза 5 која ја користи Развојна банка е одобрена за нови 73 проекти на домашни компании. Со ова, досега на вкупно на 186 домашни компании преку шест комерцијални банки им се овозможи да користат евтини кредити со каматна стапка до 1,6%. Овие 186 домашни компании ќе поддржат вработување на вкупно 605 лица.

Најголем дел од овие средства, 33% или 17 милиони евра се одобрени за проекти во секторот производство. Триесет отсто од средствата или 15,8 милиони евра се одобрени за секторот трговија, додека 9,6% или 4,9 милиони евра се одобрени за проекти во секторот угостителство. За секторот транспорт се одобрени средства во износ од 5,3 милиони евра или 10,5%, за секторот услуги се одобрени 3,8 милиони евра или 7%, додека за секторот здравство се одобрени средства од 1 милиони евра. За други сектори се одобрени вкупно 3 милиони евра или 8%.

Со повлекување на последната транша од фаза 5 на ЕИБ кредитната линија која во вкупен износ изнесува 100 милиони евра се заокружува кредитната линија, која во овие две години на реализација поддржа вкупно 332 проекти на домашни компании со кои се вработуваат 1.089 лица. Најголем дел од средствата, 35 милиони евра се одобрија за проекти во секторот трговија, 31 милиони евра се одобрија за производство, додека 10 милиони евра се одобрија за транспортот.

 


Повлечена Шестата транша од ЕИБ-5 кредитната линија

 

РБСМ, 28.08.2020 год. - Денес, Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје повлече уште 5 милиони евра за евтини кредити за домашните компании. Заклучно со оваа транша, досега се повлечени вкупно 30,6 милиони евра од вкупно 50,9 милиони евра предвидени како евтини кредити за домашните компании.

Шестата транша од кредитната линија ЕИБ фаза 5 која ја користи Развојна банка, е одобрена за нови 8 проекти на домашни компании. Со ова, досега на вкупно на 113 домашни компании преку шест комерцијални банки им се овозможи да користат евтини кредити со каматна стапка до 1,6%. Овие 113 домашни компании ќе поддржат вработување на вкупно 222 лица.

Најголем дел од овие средства, 35% или 10,7 милиони евра се одобрени за проекти во секторот производство. Дваесет и два отсто од средствата или 6,9 милиони евра се одобрени за секторот трговија, додека 13% или 4 милиони евра се одобрени за проекти во секторот угостителство. За секторот транспорт се одобрени средства во износ од 3,5 милиони евра или 11%, за секторот услуги се одобрени 2,6 милиони евра или 9%, додека за секторот здравство се одобрени средства од 0,6 милиони евра. За други сектори се одобрени вкупно 2,3 милиони евра или 8%.

На почетокот на месец септември ќе биде повлечена и последната, седма транша од ЕИБ кредитната линија во износ од околу 20 милиони евра.

Досега, од кредитната линија ЕИБ фаза 5 која изнесува 100 милиони евра се повлечени шест транши во вкупен износ од 79,7 милиони евра со кои се поддржани 259 проекти на домашни компании со кои се вработуваат 706 лица.

 

РБСМ, 31.07.2020 - Денес, Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје ја повлече првата половина од 50,9 милиони евра за евтините кредити за домашните компании.

Петтата транша од кредитната линија ЕИБ фаза 5, која ја користи Развојна банка, е во износ од 25,6 милиони евра, а е одобрена за 105 различни проекти на домашни компании. Пласманот на средствата од оваа транша се одвива преку 6 комерцијални банки со кои Развојна банка има склучено договор за оваа кредитна линија.
Овие 105 проекти треба да поддржат вработување на 145 лица.

Најголем дел од овие средства, 40% или 10,2 милиони евра се одобрени за проекти во секторот производство. Дваесет и два отсто од средствата или 5,7 милиони евра се одобрени за секторот трговија, додека 16% или 4 милиони евра се одобрени за проекти во секторот угостителство. За секторот транспорт се одобрени средства во износ од 2,1 милиони евра или 8%, додека за секторот здравство и секторот услуги се одобрени средства од 0,6 милиони евра. За други сектори се одобрени вкупно 2,3 милиони евра или 9%.

Во текот на месец август ќе бидат повлечени од ЕИБ и остатокот од расположливите средства во износ од околу 25,3 милиони евра, во една или повеќе транши.

Досега, од кредитната линија ЕИБ фаза 5 која изнесува 100 милиони евра се повлечени пет транши во вкупен износ од 74,7 милиони евра со кои се поддржани 251 проекти на домашни компании со кои се вработуваат 629 лица.

РБСМ, 14.06.2020 - Владата вчера, на 66. седница, ја усвои информацијата на Развојната банка на Северна Македонија за кредитните барања кои ги исполнуваат критериумите од Јавниот повик бр. 1 за кредити од кредитната линија од Компензационите фондови од странска помош со цел намалување на последиците од коронавирусот КОВИД-19, и ја задолжи банката да склучи договори за кредит со кредитобарателите кои ги исполнуваат критериумите во Јавниот повик бр. 1, наведени во доставените Список бр. 3 и Список бр. 4, односно со 476 компании со барања за поддршка во висина од 316.038.500 денари.

 

Во врска со овие информации на Развојната банка на Северна Македонија, Владата донесе заклучок да се разгледаат можностите за обезбедување дополнителни средства заради големиот интерес од компаниите за овие мерки за намалување на последиците од коронавирусот КОВИД-19.

Вкупно досега се одобрени 593 кредитни барања за компании со вкупно 10.108 вработени. Најголем дел од одобрените кредитни барања доаѓаат од микро компании кои вработуваат до 10 лица и тоа 377 или 64%. Од мали компании доаѓаат 166 или 28% од одобрените кредитни барања и 50 или 8% доаѓаат од средни компании.

Вкупниот одобрен износ од втората бескаматна кредитна линија ,,Ковид2" досега изнесува 7.1 милиони евра.