Вести

Потпишан Меморандум за разбирање и соработка со ИМЕ - Програма за зголемување на пазарната вработливост

Скопје, 11.02.2022

 

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, претставувана од главниот извршен директор г-дин Кире Наумов и Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка , претставувана од директорот на програмата г-дин Горан Дамовски, потпишаа Меморандум за разбирање и соработка.

Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ, спроведена од страна наамериканската групација Паладиум, дава поддршка за имплементација на дефинирани заеднички активности, за спроведување и реализација на Анализа на потребите за финансирање на дигитализација кај мали и средни компании во Република Северна Македонија. Целта на анализата е, да се испита потенцијалот и потребите на компаниите за финансирање на процесите и активностите за дигитална трансформација. Развојна банка, анализата ќе ја користи во преговори за потенцијални инвеститори на банката за кредитен аранжман на средства, кои понатаму преку комерцијалните банки или директно, ќе бидат пласирани кон домашни мали и средни компании.

Повлечена петтата транша од заемот на ЕИБ во износ од 22,8 милиони евра за домашните компании.                                                               НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМЕНИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГЕНСИ ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ОБРТНИ СРЕДСТВА-ЕНЕРГЕНСИ-БУ)                                                               УШТЕ ЕДНА НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ЕЕ и ОИЕ)                                                               ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.