Вести

РБСМ, 14.06.2020 - Владата вчера, на 66. седница, ја усвои информацијата на Развојната банка на Северна Македонија за кредитните барања кои ги исполнуваат критериумите од Јавниот повик бр. 1 за кредити од кредитната линија од Компензационите фондови од странска помош со цел намалување на последиците од коронавирусот КОВИД-19, и ја задолжи банката да склучи договори за кредит со кредитобарателите кои ги исполнуваат критериумите во Јавниот повик бр. 1, наведени во доставените Список бр. 3 и Список бр. 4, односно со 476 компании со барања за поддршка во висина од 316.038.500 денари.

 

Во врска со овие информации на Развојната банка на Северна Македонија, Владата донесе заклучок да се разгледаат можностите за обезбедување дополнителни средства заради големиот интерес од компаниите за овие мерки за намалување на последиците од коронавирусот КОВИД-19.

Вкупно досега се одобрени 593 кредитни барања за компании со вкупно 10.108 вработени. Најголем дел од одобрените кредитни барања доаѓаат од микро компании кои вработуваат до 10 лица и тоа 377 или 64%. Од мали компании доаѓаат 166 или 28% од одобрените кредитни барања и 50 или 8% доаѓаат од средни компании.

Вкупниот одобрен износ од втората бескаматна кредитна линија ,,Ковид2" досега изнесува 7.1 милиони евра.

На 117 компании со 3001 вработен досега им се одобрени средства од втората бескаматна кредитна линија „Ковид 2“
преку Развојната банка на Република Северна Македонија, а на 83 од нив веќе им се исплатени средствата.


МИА, 13 јуни 2020 – На 117 компании со 3001 вработен досега им се одобрени средства од втората бескаматна кредитна линија „Ковид 2“ преку Развојната банка на Република Северна Македонија, а на 83 од нив веќе им се исплатени средствата.

 

Одобрениот износ, како што информираат за МИА од Развојната банка, на овие 117 компании е два милиони евра, а исплатени се 1,6 милиони евра на 83-те компании.

Од Развојната банка очекуваат во согласност со можностите во следните денови по веќе утврдената динамика да се одобри и наредната група апликации кои ги исполнуваат условите од оваа кредитна линија.

Оваа втора бескаматна линија „Ковид 2“ е во износ од осум милиони евра и според информацијата од Развојната банка ќе биде во целост исцрпена.

-Пристигнатите кредитни барања за оваа линија ги надминуваат средствата, а најголемиот дел од апликациите се пристигнати во првите два дена од повикот, велат од Развојната банка.

Јавниот повик беше објавен на 25 април годинава и траеше до 13 мај 2020 година. За средствата можеа да аплицираат компании од сите дејности, за разлика од првта бескаматна кредитна линија „Ковид 1“ која беше наменета за секторите туризам, угостителство и транспорти која е целосно исцрпена и исплатени се 94 отсто од средствата.

Од првата бескаматна кредитна линија исплатени се 5,2 милини евра кон 704 компании од одобрените 738 компании.  Најголем дел од овие средства се завршени кај микро претпријатија кои вработуваат до 10 лица, односно дури 77отсто, додека 21 отсто се мали компании кои вработуваат до 50 лица.

-Првата бескаматна кредитна линија беше дел од првиот сет мерки на Владата, а јавниот повик за истата се отвори на 25 март 2020 година. Првите исплати почнаа на 14 април и заклучно со вчера се исплатени 94 отсто  од одобрените средства.  Барањата пристигнати за Ковид1, ги надминуваа средствата со кои располагавме за оваа кредитна линија и истите се исцрпени заклучно пристигнатите апликации до 6 април 2020 година, до крајот на работното време, велат од Развојната банка на Република Северна Македонија.

Оценуваат дека кредитната линија успеа во разумно време да одговори на потребите на микро и малите трговски друштва за обртни средства, при што дури 77 отсто во вкупно одобрените апликации се на микро компании.

За оваа кредитна линија заклучно со 6 април евидентирани се вкупно пристигнати 1.024 кредитни апликации, од кои 738 се одобрени за кредитирање, а 286 апликации се одбиени поради неисполнување на условите и критериумите од јавниот повик.

И двете бескаматни кредитни линии се дел од владините мерки насочени кон заштита на ликвидноста и работните места, но и поддршка за развој и зголемување на конкуреноста на компаниите.

Во наредниот период преку Развојната банка ќе се нуди и нова линија во вредност од 31 милион евра за поддршка на сите микро и мали фирми. 

РБСМ, 26.05.2020

 

Од 57-та седница на Владата:


Владата на денешната седница ја усвои Информацијата за барањата кои ги исполнуваат критериумите од Јавниот повик бр.1 за кредити од Кредитната линија од Компензационите фондови од странска помош со цел намалување на последиците од коронавирусот КОВИД-19, и го потврди предлогот на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје со кој на 117 компании кои вработуваат 3.001 лица, им се одобрени кредити во вкупен износ од 2 милиони евра.

Од овие 117 апликанти – 58 или 50% се компании до 10 вработени, 43 или 37% се компании до 50 вработени и 16 или 14% се компании до 250 вработени.

 

РБСМ, 20.05.2020 - Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, редовно прави исплати на кредитните барања кои се одобрени од првата бескаматна кредитна линија ,,Ковид1”. Заклучно со 19 мај 2020 година, се исплатени 4,05 милиони евра кон 531 компанија со вкупно 4.948 вработени, односно 72% од одобрените кредитни барања.

Од кредитните барања одобрени на 8 април 2020 година се исплатени 98% од компаниите.Oд кредитните барања одобрени на 14 април 2020 година се исплатени 97% од компаниите.Oд кредитните барања одобрени на 28 април 2020 година се исплатени 74% од компаниите и од кредитните барања одобрени на 12 мај се исплатени 4% од компаниите. 

Исплатите за првата бескаматна линија се одвиваат редовно, а отпочнаа на 15 април 2020 година. Во просек се исплаќаат по 184 илјади евра дневно, а заклучно со 19 мај 2020 година се исплатени вкупно 4.049.204 евра или 73% од одобрениот износ за исплата.

Во рамки на можностите, а во интерес на транспарентноста, Развојна банка информира за реализираните исплати по денови. 

Кредитните барања се исплаќаат веднаш по завршување на административните процедури,  по воспоставување на обезбедувањето и потпишување на договор за кредит со банката. Вкупно исплатените кредитни барања заклучно со 19 мај 2020 година, во износ од 4,05 милиони евра, се реализирани за 531 компанија од 51 различни места во државата.

Во рамки на можностите, а во интерес на транспарентноста, Развојна банка информира за реализираните исплати по места.

Страница 1 од 30