Основни информации

ЕИБ 7 кредитната линија обезбедува кредити за трајни обртни средства и за инвестиции за МСП и за mid-cap компании односно средно-пазарнокапитализирани компании, вклучително и зелена транзиција. Каматната стапка за крајниот корисник изнесува до 3,5% годишно. Износот на оваа кредитна линија е 100 милиони евра.