Јули 2007

07.07.2007

Во текот на месец јули 2007 година отпочна реализацијата на третата фаза од кредитната линија за микро и мали претпријатија од Германската KFW банка. Износот на кредитната линија е 7,6 милиони евра. Реализацијата се одвива преку Извозна и кредитна банка АД Скопје, Прокредитбанка АД Скопје, Инвестбанка АД Скопје и Тутунска банка АД Скопје.