16.05.2007

16.05.2007

 Управниот одбор на МБПР ги разреши од функција досегашните директори Војислав Бислимовски и Сабина Факиќ и именува нови директори: Драган Мартиновски и Ќенан Идризи.