Краен рок за поднесување на барање за дополнителен грејс-период за ,,Ковид 3” кредитната линија е 11 декември

07.12.2021

  • Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, согласно задолжението од Владата и Анекс кон договорот за администрирање на фонд за микро и мали претпријатија, на својата веб-страница објави јавен повик со кој им се нуди можност на кредитокорисниците на кредити од третата бескаматна кредитна линија „Ковид 3“, да поднесат барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кр...

Јавен повик за дополнителен грејс период и продолжување на рок на отплата (Ковид-3)

02.12.2021

  • Почитувани,   Во согласност со Договорот за администрирање на фонд за микро и мали претпријатијја склучен помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (РБСМ) архивиран под бр.10-7500/2 од 12.11.2020 година и Анекс кон договор за администрирање на фонд за микро и мали претпријатија, архивиран под бр.26-8774/2 од 26.11.2021 година, РБСМ го об...

Кире Наумов и Фарук Исмаили, реизбрани за членови на Управниот одбор на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје

01.12.2021

  • Досегашните членови на Управниот одбор на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, се реименувани за истите позиции со мандат од 6 (шест) години сметано од 19.11.2021 година.   Народна банка на Република Северна Македонија, издаде решение со кое се издава претходна согласност за реименување на Кире Наумов за главен извршен директор на Развојна банка на Северна Македонија и реименувањ...

Пласирање на 16,9 милиони евра кон домашните компании преку РБСМ

26.11.2021

  • Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, денес ја повлече првата транша во износ од 16,9 милиони евра за мали и средни компании од заемот од Европската инвестициска банка. Со оваа транша, се обезбедува поддршка на 50 проекти на домашни мали и средни компании и средно-пазарнокапитализирани компании кои ќе вработат нови 90 лица. Од траншата, најголем дел на средствата се наменети за компании...

Серија едукативни настани за корисностите на домашните компании од гарантната шема

18.11.2021

  • Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, во соработка со најголемите комори во државата, започнува со серија едукативни настани за портфолио и индивидуални гаранции од Гарантниот фонд. Целта на настаните е запознавање со корисностите на домашните микро, мали и средни трговски друштва и големите извозни компании од гарантната шема. Едукативните настани ќе се реализираат во периодот од 18т...