Објавен конечниот ревизорски извештај на ДЗР за работењето на РБСМ АД Скопје во 2020 година

27.04.2022

  • Државниот завод за ревизија (ДЗР), објави конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (РБСМ). Со извршената ревизија, ДЗР изрази мислење без резерва за реалноста и објективноста на финансиските извештаи, како и за усогласеноста со законската регулатива, упатствата и воспоставените политик...

Пласирање на 18 милиони евра кон домашните компании преку РБСМ АД Скопје

26.04.2022

  • Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, денес ги повлече третата и четвртата транша во износ од 18 милиони евра за мали и средни компании од заемот од Европската инвестициска банка. Со овие транши, се обезбедува поддршка на 45 проекти на домашни мали и средни компании и средно-пазарнокапитализирани компании кои ќе вработат нови 145 лица.  Од траншата, најголем дел на средствата се на...

Потпишан Меморандум за разбирање и соработка со ИМЕ - Програма за зголемување на пазарната вработливост

11.02.2022

  • Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, претставувана од главниот извршен директор г-дин Кире Наумов и Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка , претставувана од директорот на програмата г-дин Горан Дамовски, потпишаа Меморандум за разбирање и соработка.  Програмата за зголемување на пазарната враб...

Развојна банка на Северна Македонија ја заврши 2021 година со двоцифрен раст на портфолиото и позитивни резултати

29.01.2022

  •   Во услови на закрепнување на домашното стопанство од здравствената криза, и во 2021 година, Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (РБСМ), како единствена развојна банка во целосна државна сопственост оствари позитивни резултати, ставајќи го притоа целиот свој финансиски и оперативен капацитет во функција на остварување на основната цел за која е формирана - поддршка на развојот ...

Нови 42,2 милиони евра пласирани кон домашните компании преку РБСМ

22.12.2021

  •   Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, денес ја повлече втората транша во износ од 42,2 милиони евра за мали и средни компании од заемот од Европската инвестициска банка. Со оваа транша, е предвидена поддршка на 132 проекти на домашни мали и средни компании и средно-пазарнокапитализирани компании кои ќе вработат нови 373 лица.   Од траншата, најголем дел на средствата с...