Започна аплицирањето за бескаматната кредитна линија за обртни средства за компании погодени од енергетската и економската криза

11.05.2022

  • Од денес, 11 мај, од 09:00 часот започна аплицирањето за бескаматниот кредит за обртни средства за компании погодени од енергетската и економската криза. Јавниот повик за оваа кредитна линија беше објавен на 5 мај 2022 година. Кредитната линија е наменета за микро, мали и средни претпријатија, трговци поединци и занаетчии кои плаќаат данок на реален приход и се регистрирани во Републи...

РБСМ отвори Јавен повик за средства од бескаматната кредитна линија за обртни средства за компании погодени од енергетската и економската криза: Аплицирање од 11 мај

05.05.2022

  • Микро, мали и средни компании, трговци поединци и занаетчии погодени од енергетската и економската криза од 11 мај 2022 година ќе можат да аплицираат за средства од новата бескаматна кредитна линија наменета за обртни средства. Јавниот повик ќе трае 15 дена, а барањето за кредит субјектите може да го достават електронски на посебна е-маил адреса. Во услови на светска енергетска и економска криз...

Јавен повик бр. 1, Бескаматна кредитна линија за обртни средства за компании погодени од енергетската и економската криза

05.05.2022

  • Врз основа на Законот за Развојна банка на Северна Македонија (Службен весник на Република Македонија бр.105/2009 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 77/21), Договорот за администрирање на кредитна линија за обртни средства за поддршка на компаниите погодени од енергетска и економска криза бр.13-3579/1 од 14.04.2022 година, Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје објавува: ...

Средба на претставници од ЕИБ, деловни банки и РБСМ

28.04.2022

  • Во просториите на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (РБСМ), се одржа работна средба меѓу претставниците на Европската инвестициска банка, деловните банки-учеснички во реализацијата на кредитните програми од ЕИБ, како и претставниците на РБСМ. На средбата, најпрво се истакна задоволството од досегашната успешна соработка, особено при реализацијата на ЕИБ кредитната линија, преку која ...

Објавен конечниот ревизорски извештај на ДЗР за работењето на РБСМ АД Скопје во 2020 година

27.04.2022

  • Државниот завод за ревизија (ДЗР), објави конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (РБСМ). Со извршената ревизија, ДЗР изрази мислење без резерва за реалноста и објективноста на финансиските извештаи, како и за усогласеноста со законската регулатива, упатствата и воспоставените политик...