27.10.2005

27.10.2005

  • На седницата на Управниот одбор на МБПР, од 27.10.2005 година донесена е одлука со која се промовира нова Кредитна програма за кредитирање на МСТД со кредити за трајни обртни средства. “МБПР од сопствени средства, во вкупен износ од 2 милиони евра, ќе одобрува поединечни кредити од 30.000 до 300.000 евра, со намена за трајни обртни средства. Кредитите ќе се одобруваат во девизи или...

18.07.2005

18.07.2005

  • Сите посетители на веб-сајтот на МБПР ги информираме дека банката се пресели во нови простории на плоштад Слобода, во зградата на градежното претпријатие Илинден (први и втори спрат). Новата адреса на МБПР е ул.Вељко Влаховиќ, бр. 26, Скопје.

01.01.2005

01.01.2005

  • МБПР осигурувањето го врши на нов начин, под ново име на финансискиот производ - трговско кредитно осигурување. Трговските друштва кои преку трговски договор продаваат на отворено на странски купувачи изложени се на потенцијална финансиска штета. Ваквата финансиска штета може да произлезе од комерцијални и/или некомерцијални ризици ако купувачот на стоката или услугите, не плати на доспеаниот...