23.04.2008

23.04.2008

  • Во просториите на Македонска банка за поддршка на развојот а.д. Скопје се одржа семинар за Проектот за одржлива енергија финансиран од Светска банка (IBRD). На семинарот учествуваа претставници од Министерството за економија, Министерството за финансии , Агенцијата за енергетика и претставници на 6 деловни банки преку кои ќе се реализира проектот до крајните корисници на средствата. Семинарот го в...

31.07.2007

31.07.2007

  • МБПР доби официјално известување од Меѓународната банка за обнова и развој (International Bank for Reconstruction and Development) за ефективност на Проектот за одржлива енергија. МБПР е во постапка за префлање на средствата во вкупен износ од 3.700.000 УСД. За реализација на овој проект, МБПР ќе учествува и со свои средства во износ од 2.500.000 УСД. МБПР веќе склучи рамковни договори со ТТК ба...

Јули 2007

07.07.2007

  • Во текот на месец јули 2007 година отпочна реализацијата на третата фаза од кредитната линија за микро и мали претпријатија од Германската KFW банка. Износот на кредитната линија е 7,6 милиони евра. Реализацијата се одвива преку Извозна и кредитна банка АД Скопје, Прокредитбанка АД Скопје, Инвестбанка АД Скопје и Тутунска банка АД Скопје.

16.05.2007

16.05.2007

  •  Управниот одбор на МБПР ги разреши од функција досегашните директори Војислав Бислимовски и Сабина Факиќ и именува нови директори: Драган Мартиновски и Ќенан Идризи.  

02.11.2006

15.02.2007

  • На ден 15 февруари 2007 година потпишан е договорот меѓу МБПР и Германската KfW за користење на трета кредитна линија за микро кредити за микро и МСТД од РМ. Износот на кредитната линија е 7,6 милиони евра, а ќе се користи преку ТУТУНСКА БАНКА Скопје, ИКБАНКА Скопје, ИНВЕСТБАНКА Скопје и ПРОКРЕДИТ БАНКА Скопје. Крајни корисници на оваа кредитна линија се трговските друштва со помалку од 100 вработ...