Презентација на новите кредитни линии за МСП

25.10.2012

  • Македонска банка за поддршка на развојот во соработка со Стопанската комора на Македонија и Регионалните комори, одржува континуирани презентации на новите кредитни линии за мали и средни претпријатија на територијата на РМ со цел нивно промовирање како и обезбедување на поголема информираност а со тоа и достапност на истите до сите потенцијални корисници како што се малите и средни претпријатија ...

ЈАВЕН ПОВИК

20.08.2012

  • Се повикуваат сите заинтересирани микро, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со преработка на земјоделски производи односно откуп и извоз на земјоделски производи и нивни преработки ДА ПОДНЕСАТ БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ во МБПР од кредитната линија за финансирање на:   Преработка на земјоделски производи со максимален рок на отплата од 5 години и вклучен грејс период до 1 година (за ...

Јавен повик, преработка на з.п. и извоз на примарни з.п. и нивни преработки

24.07.2012

  •  Се повикуваат сите заинтересирани микро, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со преработка на земјоделски производи односно откуп и извоз на земјоделски производи и нивни преработки ДА ПОДНЕСАТ БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ во МБПР од кредитната линија за финансирање на: Преработка на земјоделски производи со максимален рок на отплата од 5 години и вклучен грејс период до 1 година (з...

Прес-конференција: Нови 10,7 милиони евра за македонските компании

12.07.2012

  • На 12.07.2012 со почеток во 11:30 часот во просториите на Македонска банка за поддршка на развојот се одржа прес-конференција по повод новите 10,7 милиони евра според Договорот за Нова кредитна линија за преработка и извоз на земјоделски производи, под исклучително поволни услови, со која што се зголемува кредитниот потенцијал на Банката. Овие средства се наменети пред се за фирмите што се занимав...

Потпишан договор со ЕИБ за 100 милиони евра - 3. фаза

10.07.2012

  • Потпишан е Договор за заем помеѓу МБПР и ЕИБ во износ од 100 милиони евра за финансирање на мали и средни претпријатија и приоритетни проекти. Со потпишувањето на овој договор се отпочнува со реализацијата на третата фаза од ЕИБ кредитната линија (првата фаза во износ од 100 милиони евра и втората фаза од 50 милиони евра се претходно успешно реализирани). Кредитната линија ќе се реализира преку ед...