Потпишан нов договор со ЕИБ за 50 милиони евра - 2. фаза

14.10.2011

  • Потпишан е Договор за заем помеѓу МБПР и ЕИБ во износ од 50 милиони евра за финансирање на мали и средни претпријатија и приоритетни проекти. Кредитната линија ќе се реализира преку девет банки учеснички:   Комерцијална банка ад Скопје Стопанска банка ад Скопје Стопанска банка ад Битола НЛБ Тутунска банка ад Скопје Охридска банка ад Охрид Прокредит банка ад Ск...

Повлечена седмата транша

25.01.2011

  • Повлечена е седмата транша од кредитната линија од ЕИБ во износ од 4,5 милиони ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 22 проекти со пресметковна вредност од 8,5 милиони ЕУР. Од оваа транша, 63,85% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 5 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реализација на овие 22 проек...

Повлечена шестата транша

06.12.2010

  • Повлечена е шестата транша од кредитната линија од ЕИБ во износ од 18,8 милиони ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 63 проекти со пресметковна вредност од 26,4 милиони ЕУР. Од оваа транша, 68,5% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 5 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реализација на овие 63 прое...

Најдобра мала банка во Македонија за 2010

24.09.2010

  • Реномираниот лондонски магазин Finance Central Europe во текот на месец септември 2010 година ги објави резултатите од рангирањата на банките во Македонија според кои Македонска банка за поддршка на развојот е прогласена за Најдобра мала банка во Македонија за 2010 година.

17.09.2010

17.09.2010

  • Повлечена е петтата транша од кредитната линија од ЕИБ во износ од 9,6 милиони ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 49 проекти со пресметковна вредност од 18,7 милиони ЕУР. Од оваа транша, 82% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 5 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реализација на овие 49 проекти...