Потпишан Меморандум за соработка меѓу МБПР и МАП

15.05.2012

  • На 15.05.2012 год. Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР) и Македонската асоцијација на преработувачи (МАП) потпишаа Меморандум за соработка. Целта на овој Меморандум е да се зајакне соработката, посебно во делот на пристапот на членките на Асоцијацијата до производите и услугите на МБПР и тоа:   - осигурување на домашни и странски побарувања, со цел намалување на ризиците од нена...

Повлечени втора и трета транша од „ЕИБ 2 -50 мил. евра“

24.02.2012

  • Повлечена е втората транша од кредитната линија од ЕИБ II 50 мил. ЕУР во износ од 24,25 милиони ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 77 проекти со пресметковна вредност од 36 милиони ЕУР. Од оваа транша, 85% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реализација на ...

МБПР осигурува побарувања од купувачи од Косово

15.01.2012

  • МБПР склучи нов договор за реосигурување, со кој и Република Косово се вклучи во листата на земји каде МБПР врши осигурување на побарувања од краткорочни комерцијални ризици (стечај и продолжено неисполнување на обврските од страна на купувачите). Со новиот договор МБПР ќе им овозможи на македонските извозници да ги осигуруваат своите побарувања кон купувачи од Косово. На тој начин им даваме подд...

Презентација на инструментите за поддршка на извозот

21.12.2011

  • МБПР ги презентираше своите инструменти за поддршка на извозот - осигурување на извозот и извозен факторинг   21.12.2011 - Македонска банка за поддршка на развојот во соработка со Стопанската комора на Македонија, денес организираше презентација на своите нови услуги пред извозните компании. На презентацијата, претставници од Банката, детално ги презентираа: осигурувањето на извозот и изво...

Повлечена првата транша од „ЕИБ 2 - 50 милиони евра“

21.12.2011

  • Повлечена е првата транша од кредитната линија од ЕИБ 2 - 50 милиони евра во износ од 23,27 милиони евра. Со овие средства ќе се поддржат нови 112 проекти со пресметковна вредност од 44,87 милиони евра. Од оваа транша, 73% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реали...