Повлечена 11. транша од ЕИБ 3 - 100 милиони евра

07.04.2014

  • Повлечена е единаесеттата транша за МСП во износ од 5.924.400 ЕУР со што ќе се поддржат 29 проекти. Од оваа транша, 80% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реализација на овие проекти се очекува да се отворат нови 48 работни места. Проектите ќе се реализираатпреку...

Повлечена 10. транша од ЕИБ 3 - 100 милиони евра

14.03.2014

  • Повлечена е десетатта транша за МСП во износ од 6.298.010 ЕУР со што ќе се поддржат 41 проект. Од оваа транша, 89% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реализација на овие проекти се очекува да се отворат нови 93 работни места. Проектите ќе се реализираат преку: НЛ...

Потпишан Договор со ЕИБ за 100 милиони евра - 4. фаза

31.12.2013

  • Потпишан е Договор за заем помеѓу МБПР и ЕИБ во износ од 100 милиони евра за финансирање на мали и средни претпријатија и приоритетни проекти. Со потпишувањето на овој договор се отпочнува со реализација на четвртата фаза од ЕИБ кредитната линија (првата фаза во износ од 100 милиони евра, втората фаза од 50 милиони евра се претходно успешно реализирани, додека третата фаза цело...

Измена во седиштето на Банката

27.12.2013

  • Заради промена на називот на улицата на која се наоѓа седиштето, МБПР направи соодветна промена на Статутот односно Одлука за измена на седиштето. Така отсега седиштето ќе се води на: ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 26 наместо “Вељко Влаховиќ“.

Повлечена 9. транша од ЕИБ 3 - 100 милиони евра

18.12.2013

  • Се повлече деветтата транша за МСП во износ од 5.307.576 ЕУР со што ќе се поддржат 23 проекти. Од оваа транша, 87% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реализација на овие проекти се очекува да се отворат нови 83 работни места. Проектите ќе се реализираат преку: Ст...