Промена во управувачката структура на Банката

15.02.2013

  • Со Решение на Централниот регистер на Република Македонија бр. 30120130006479 од 15.02.2013 год. направен е упис во регистерот на новиот член на Управниот одбор на МБПР - главен оперативен директор, Бесим Билали.  

Повлечена 3. транша од ЕИБ 3 - 100 милиони евра

07.01.2013

  • Повлечена е третата транша од кредитната линија од ЕИБ III 100 милиони евра во износ од 7,35 милиони ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 21 проекти со пресметковна вредност од 12 милиони ЕУР. 10% од овие средства ќе се наменат за трајни обртни средства, додека преостанатите за долгорочни инвестиции. Со реализација на овие 21 проекти се очекува да се отворат нови 402 работни места.  Про...

Намалена каматната стапка за извозен факторинг на 7%

31.12.2012

  • Со цел поддршка на извозно ориентираните компании во услови на финансиска криза, МБПР како антикризна мерка изврши намалување на каматната стапка на извозниот факторинг од 8% на 7%.

Повлечена 2. транша од ЕИБ 3 - 100 милиони евра

18.12.2012

  • Повлечена е втората транша од кредитната линија од ЕИБ III 100 милиони евра во износ од 2,88 милиони ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 7 проекти со пресметковна вредност од 7,6 милиони ЕУР. Со реализација на овие 7 проекти се очекува да се отворат нови 83 работни места. Проектите се реализираат преку: НЛБ Тутунска банка ад Скопје, Охридска банка ад Охрид и Комерцијална банка ад Скопје.

Повлечена 1. транша од ЕИБ 3 - 100 милиони евра

08.11.2012

  • Повлечена е првата транша од кредитната линија од ЕИБ III, 100 милиони евра во износ од 22.230.000 ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 101 проект со пресметковна вредност од 34 милиони ЕУР. Од оваа транша, 79% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Проектите се ре...