Повлечени 6. и 7. транша од ЕИБ 3 - 100 милиони евра

02.08.2013

  • Се повлече шестата транша за МСП во износ од 6.241.000 ЕУР со што ќе се поддржат 29 проекти. Од оваа транша, 70% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реализација на овие проекти се очекува да се отворат нови 139 работни места. Проектите од ЕИБ кредитната линија мож...

Презентација на кредитните линии на МБПР

09.07.2013

  • Куманово, 09.07.2013 - Пред членките на Стопанската комора на Македонија од Регионалната комора со седиште во Куманово, беа презентирани новите кредитни линии на Македонската банка за поддршка на развојот, наменети за мали и средни претпријатија. Презентацијата ја изврши Александар Станојковски, директор на секторот за кредитирање во Банката.Во својата презентација тој посебно се задржа на кредитн...

Повлечена 5. транша од ЕИБ 3 - 100 милиони евра

29.04.2013

  • Повлечена е петтата транша во износ од 11.553.890 евра со што ќе се поддржат 42 проекти. Од оваа транша, 75% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реализација на овие проекти се очекува да се отворат нови 187 работни места. Проектите се реализираат преку: Халкбанка ...

Презентација на производите на МБПР

18.04.2013

  • Гостивар, 18.04.2013 - МБПР ги презентираше своите кредитни линии, услугите за осигурување на извозот и наплата на побарувањата на состанокот во Регионалната комора со седиште во Гостивар.  Презентациите ги извршија Александар Станојковски, директор на секторот за кредитирање и гаранции и Дарко Стефановски, директор на секторот за кредитно осигурување во МБПР. На презентацијата учествуваа пр...

Повлечена 4. транша од ЕИБ 3 - 100 милиони евра

04.03.2013

  • 04.03.2013 - Повлечена е четвртата транша во износ од 17.544.675 ЕУР со што ќе се поддржат 59 проекти. Од оваа транша 75% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реализација на овие проекти се очекува да се отворат нови 358 работни места. Проектите ќе се реализаираат ...