Повлечена 2. транша од ЕИБ 4 - 100 милиони евра

14.11.2014

  • 14.11.2014 - Повлечена е втората транша од кредитната линија од ЕИБ 4 - 100 милиони евра во износ од 9,6 милиони ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 56 проекти со пресметковна вредност од 14,4 милиони ЕУР. Од оваа транша, 84% се за поддршка на МСП преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 г...

Презентација на производите на МБПР во Прилеп

07.11.2014

  • Прилеп, 07.11.2014 -  МБПР одржа презентација на кредитните линии пред заинтересирани прилепски компании членки на Стопанската комора на Македонија, Регионалната комора со седиште во Прилеп.

Презентација на производите на МБПР во Кавадарци

31.10.2014

  • Кавадарци, 31.10.2014 -  МБПР, пред членките на Стопанската комора на Македонија и Регионалната комора со седиште во Кавадарци, ги презентираше своите производи кои им стојат на располагање на микро, малите и средните претпријатија како и на извозните компании, при тоа потенцирајќи ги поволните кредитни линии, осигурувањето на домашните и странските побарувања и факторингот.

Презентација на производите на МБПР во Кичево

24.10.2014

  • Кичево, 24.10.2014 - Пред членовите на Стопанската комора на Македонија, Регионалната комора со седиште во Кичево, беа презентирани производите на МБПР кои им стојат на располагање на микро, малите и средните компании како и на извозните компании, особено потенцирајќи ги поволните кредитни линии, осигурувањето на домашните и странските побарувања и факторингот.

Презентација на производите на МБПР во општина Илинден

16.10.2014

  • Општина Илинден, 16.10 2014 - Денес во општината Илинден се одржа бизнис средба - форум на македонски и унгарски компании при што МБПР зеде активна улога во презентирање на своите производи и можности во насока на зголемување на соработката на македонските и унгарските компании. На средбата имаше околу педесетина преставници од бизнис заедницата од Македонија и Унгарија, преставници од коморс...