Потпишан договор со Француската развојна агенција за нови 50 милиони евра наменети за поддршка на компаниите

21.12.2023

  • Владата, Министерството за финансии и Развојната банка преку Француската развојна агенција обезбедија нови извори на средства со цел поттик на македонската економија да инвестира во зелени, социјални инвестиции и дигитализација во износ од 50 милиони евра.   Средствата ќе се пласираат преку Развојната банка на Северна Македонија, а до крајните корисници ќе бидат достапни преку деловн...

Одобрени 50 милиони евра од Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ) за поддршка на македонското стопанство преку Развојна банка

20.11.2023

  • Административниот совет на Банката за развој на Советот на Европа (ЦЕБ), на седницата одржана на 16-ти и 17-ти ноември 2023 година, донесе одлука за одобрување на Програмски заем во износ од 50 милиони евра за Развојна банка на Северна Македонија. Овој заем ќе придонесе за поттикнување на отворањето на нови работни места и инвестирање во основни и обртни средства на микро, малите и средни претприј...

Најдобри банкарски службеници за 2023 година

01.11.2023

  • По повод светскиот ден на штедење 31. октомври, од страна на Македонската банкарска асоцијација, беа доделени признанија за постигнати особени резултати во работата на службениците номинирани од банките, штедилниците, Клириншката куќа КИБС и Македонското кредитно биро. Марија Чичаковска и Нагип Тахири се двајцата службеници од Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје кои ја добија нагр...

ЕИБ Глобално обезбедува грант за техничка помош од 1 милион евра за да го поттикне воведувањето на зеленото финансирање за МСП во Северна Македонија

15.09.2023

  • - преземено од медиумска објава на ЕИБ -          Средствата ќе го олеснат финансирањето на зелените проекти во согласност со Зелената агенда на ЕУ за Западен Балкан Техничката помош ќе го поддржи спроведувањето на новата зелена кредитна линија за мали и средни претпријатија, доверена на Развојната банка на Северна Македонија (РБСМ) во јули оваа година ...

ЕИБ Глобално отклучува инвестиција на ЕУ од 100 милиони евра за поттикнување на зелената трансформација на МСП

17.07.2023

  • - преземено согласно соопштение за јавност од ЕИБ -      Договорот ја покажува посветеноста на ЕИБ Глобално во рамките на Тим Европа да го зголеми пристапот до финансии за македонските МСП и да го поддржи нивниот одржлив раст Средствата ќе бидат наменети за решавање на потребите за ликвидност и инвестиции, со посебен фокус на зелените проекти Од 2019 г., ЕИБ Глоба...