РБСМ во првата половина од 2022 година со позитивни резултати, и со поддршка на компаниите во услови на економска и енергетска криза

05.08.2022

  • Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (РБСМ), како единствена развојна банка во целосна државна сопственост, и во првата половина од 2022 година оствари позитивни резултати, ставајќи го целиот свој финансиски и оперативен капацитет во функција на остварување на основната цел за која е формирана - поддршка на развојот на македонското стопанство во согласност со стратешките политики, цели и...

Средба на претставници од ЕИБ, деловни банки и РБСМ

28.04.2022

  • Во просториите на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (РБСМ), се одржа работна средба меѓу претставниците на Европската инвестициска банка, деловните банки-учеснички во реализацијата на кредитните програми од ЕИБ, како и претставниците на РБСМ. На средбата, најпрво се истакна задоволството од досегашната успешна соработка, особено при реализацијата на ЕИБ кредитната линија, преку која ...

Објавен конечниот ревизорски извештај на ДЗР за работењето на РБСМ АД Скопје во 2020 година

27.04.2022

  • Државниот завод за ревизија (ДЗР), објави конечен извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (РБСМ). Со извршената ревизија, ДЗР изрази мислење без резерва за реалноста и објективноста на финансиските извештаи, како и за усогласеноста со законската регулатива, упатствата и воспоставените политик...

Пласирање на 18 милиони евра кон домашните компании преку РБСМ АД Скопје

26.04.2022

  • Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, денес ги повлече третата и четвртата транша во износ од 18 милиони евра за мали и средни компании од заемот од Европската инвестициска банка. Со овие транши, се обезбедува поддршка на 45 проекти на домашни мали и средни компании и средно-пазарнокапитализирани компании кои ќе вработат нови 145 лица.  Од траншата, најголем дел на средствата се на...

Потпишан Меморандум за разбирање и соработка со ИМЕ - Програма за зголемување на пазарната вработливост

11.02.2022

  • Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, претставувана од главниот извршен директор г-дин Кире Наумов и Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка , претставувана од директорот на програмата г-дин Горан Дамовски, потпишаа Меморандум за разбирање и соработка.  Програмата за зголемување на пазарната вработли...