slider slider slider slider slider slider
- за трајни обртни средства и зелена транзиција
- за инвестиции за МСП и зелена транзиција
- за инвестиции за mid-cap компании и зелена транзиција
- до 3,5% годишна каматна стапка
- преку банки учеснички
- за големи трговци кои вршат извоз,
- до 50% од износот на кредитот и без надоместок 
за компаниите до 31.12.2025 година.
- за микро, мали и средни трговци
- поддршка преку обезбедување на дел од колатералот за издадените кредити
- до 80% од кредитите за обртни средства за главен долг
- до 50% од кредитите за основни средства за главен долг
- преку банки и штедилници учеснички
Заштитете го Вашиот бизнис, осигурете ги побарувањата! 
Доколку сте компанија регистрирана во РСМ и продавате стоки
и услуги во земјата или странство на одложено плаќање до 180 дена,
АПЛИЦИРАЈТЕ и ние ќе ви ги откупиме побарувањата и ќе ви исплатиме аванс!
- за царински долг при увоз за облагородување
- за домашни компании кои вршат увоз заради облагородување и повторен извоз
- 100% од износот на царинскиот долг
- 0,2% квартална провизија


Известување за јавноста

service
15.03.2024
- преземено од Соопштение за медиуми од Швајцарската амбасада во Скопје и УСАИД Скопје -    Преку дигитализација ...
service
26.12.2023
Ковачевски: Во услови на светска криза, Развојната банка, овие пет години одигра клучна улога за поддршка на стопанството &n...
service
22.12.2023
Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје пласираше средства во износ од 64,5 милиони евра од заемот од Европската инвес...
service
21.12.2023
Владата, Министерството за финансии и Развојната банка преку Француската развојна агенција обезбедија нови извори на сре...

Известување за јавностаКои сме ние?

Развојна банка на Северна Македонија е развојна банка која е во 100%-на сопственост на Република Северна Македонија. Основана е во 1998 година со примарна цел поддршка на домашните микро, мали, средни  и извозно ориентирани трговски друштва и зацврстување на конкурентноста на македонското стопанство. Банката ги поддржува домашните компании преку: директно кредитирање и кредитирање преку комерцијалните банки, краткорочно осигурување на извозот на македонски производи и услуги од комерцијални и политички ризици, факторинг во земјата и во странство и издавање гаранции.