Ви благодариме за Вашиот интерес за РБСМ. Ве молиме контактирајте нè користејќи ги информациите подолу.

СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

Контакт телефони:
Централа: кредитирање: 047/207-522
централа: 047/207-500

url: www.stbbt.com.mk/

Контакт форма

Име и презиме
Трговско друштво
Седиште
Е-пошта
Прашањето е во врска со:
Порака
*Сите полиња се задолжителни