Ви благодариме за Вашиот интерес за РБСМ. Ве молиме контактирајте нè користејќи ги информациите подолу.

SILK ROAD BANK AD SKOPJE

Контакт телефони:
Централа: Corporate Department
Operator: 02/3251-900

url: https://silkroadbank.com.mk

Контакт форма

Име и презиме
Трговско друштво
Седиште
Е-пошта
Прашањето е во врска со:
Порака
*Сите полиња се задолжителни