Ви благодариме за Вашиот интерес за РБСМ. Ве молиме контактирајте нè користејќи ги информациите подолу.

КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ

Контакт телефони:
Централа: кредитирање: 02/3102-500 лок. 2
централа: 02/3102-500

url: www.capitalbank.com.mk/

Контакт форма

Име и презиме
Трговско друштво
Седиште
Е-пошта
Прашањето е во врска со:
Порака
*Сите полиња се задолжителни