Ви благодариме за Вашиот интерес за РБСМ. Ве молиме контактирајте нè користејќи ги информациите подолу.

FULM SAVINGS HOUSE

Мито Xaџи Василев Јасмин бр. 48

Контакт телефони:
Централа: Credit Depart.: 02/3115-244
Operator: 02/3217-912 Факс: 02/3115-653

url: www.fulm.com.mk/

Контакт форма

Име и презиме
Трговско друштво
Седиште
Е-пошта
Прашањето е во врска со:
Порака
*Сите полиња се задолжителни