Ви благодариме за Вашиот интерес за РБСМ. Ве молиме контактирајте нè користејќи ги информациите подолу.

SPARKASSE BANK Macedonia AD SKOPJE

Контакт телефони:
Централа: Credit Depart.: 02/3200-528
Operator: 02/3200-500

url: www.sparkasse.com.mk/

Контакт форма

Име и презиме
Трговско друштво
Седиште
Е-пошта
Прашањето е во врска со:
Порака
*Сите полиња се задолжителни