Ви благодариме за Вашиот интерес за РБСМ. Ве молиме контактирајте нè користејќи ги информациите подолу.

HALKBANK AD SKOPJE

Контакт телефони:
Централа: Credit Depart.: 02/3240-844
Operator: 02/3240-800

url: www.halkbank.mk/

Контакт форма

Име и презиме
Трговско друштво
Седиште
Е-пошта
Прашањето е во врска со:
Порака
*Сите полиња се задолжителни