Ви благодариме за Вашиот интерес за РБСМ. Ве молиме контактирајте нè користејќи ги информациите подолу.

UNI BANK AD SKOPJE

Контакт телефони:
Централа: Credit Depart.: 02/3286-025
Operator: 02/3286-100

url: www.unibank.com.mk/

Контакт форма

Име и презиме
Трговско друштво
Седиште
Е-пошта
Прашањето е во врска со:
Порака
*Сите полиња се задолжителни