Ви благодариме за Вашиот интерес за РБСМ. Ве молиме контактирајте нè користејќи ги информациите подолу.

CAPITAL BANK AD SKOPJE

Контакт телефони:
Централа: Credit Depart.: 02/3102-500 ext. 2
Operator: 02/3105-500

url: www.capitalbank.com.mk/WebEn.aspx

Контакт форма

Име и презиме
Трговско друштво
Седиште
Е-пошта
Прашањето е во врска со:
Порака
*Сите полиња се задолжителни