Ви благодариме за Вашиот интерес за РБСМ. Ве молиме контактирајте нè користејќи ги информациите подолу.

NLB BANKA AD SKOPJE

Контакт телефони:
Централа: Credit Department: (micro) 02/510-949, (SME) 02/5100-638, (large companies) 02/5100-836
Call Center: 02/15-600

url: www.nlb.mk/

Контакт форма

Име и презиме
Трговско друштво
Седиште
Е-пошта
Прашањето е во врска со:
Порака
*Сите полиња се задолжителни