Ви благодариме за Вашиот интерес за РБСМ. Ве молиме контактирајте нè користејќи ги информациите подолу.

ЦЕНТРАЛНА кооперативна банка АД СКОПЈЕ

Контакт телефони:
Централа: кредитирање: 02/3249-360
централа: 02/3249-302

url: www.ccbank.mk/

Контакт форма

Име и презиме
Трговско друштво
Седиште
Е-пошта
Прашањето е во врска со:
Порака
*Сите полиња се задолжителни