slider slider slider slider slider slider
- за големи трговци кои вршат извоз,
- до 50% од износот на кредитот и без надоместок 
за компаниите до 31.12.2022 година.
Заштитете го Вашиот бизнис, осигурете ги побарувањата! 
- за микро, МСП, ТП и занаетчии
- за инвестиции
- 1,6% годишна каматна стапка
- преку банки учеснички
- за примарно земјоделско производство
- за преработка на земјоделски производи
- за извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки
- со само 1% фиксна годишна каматна стапка
- директно преку РБСМ
Доколку сте компанија регистрирана во РСМ и продавате стоки
и услуги во земјата или странство на одложено плаќање до 180 дена,
АПЛИЦИРАЈТЕ и ние ќе ви ги откупиме побарувањата и ќе ви исплатиме аванс!
- за микро, МСП, ТП и занаетчии
- преку банки учеснички


Известување за јавноста

service
25.11.2022
Во организација на Кризниот штаб при Стопанска комора на Северна Македонија и Развојна банка на Северна Македонија, вчера, пр...
service
02.11.2022
По повод светскиот ден на штедење 31. октомври, од страна на Македонската банкарска асоцијација, признание за постигнати особ...
service
05.08.2022
Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (РБСМ), како единствена развојна банка во целосна државна сопственост, и во пр...

Известување за јавностаКои сме ние?

Развојна банка на Северна Македонија е развојна банка која е во 100%-на сопственост на Република Северна Македонија. Основана е во 1998 година со примарна цел поддршка на домашните микро, мали, средни  и извозно ориентирани трговски друштва и зацврстување на конкурентноста на македонското стопанство. Банката ги поддржува домашните компании преку: директно кредитирање и кредитирање преку комерцијалните банки, краткорочно осигурување на извозот на македонски производи и услуги од комерцијални и политички ризици, факторинг во земјата и во странство и издавање гаранции.