Вести

Упатство за пополнување и поднесување на Барањето за дополнителен грејс период и рок на отплата за КОВИД 3

Чекор 1 – Пополнување на Барање

 

Чекор 2 – Испраќање на Барање до РБСМ

  • На крај, откако успешно ќе ги проследите чекорите, треба да добиете известување дека Вашето барање е испратено.