Производи

Анкетен лист за кредитна линија од ЕИБ

>>Кредити за мали и средни претпријатија

Почитувани,

МБПР воведе Анкетен лист кој се однесува на кредитната линија од Европската инвестициска банка за да може да го следи користењето на средствата од оваа кредитна линија односно проблемите со кои се соочуваат кредито-корисниците низ целиот процес: од информирање за кредитната линија, подготвување документи, аплицирање, до реализирање на кредитот. Целта е подобрување на услугите и олеснување на крајните корисници на што е можно побрз и поедноставен начин да дојдат до средствата.

Затоа Ве молиме пополнете го Анкетниот лист и внесете ги Вашите предлози, забелешки и друго.

{ BreezingForms : anketen_list_eib }

15.06.2021, ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РБСМ.                                                                                              ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ОД „КОВИД 1“.