За МБПР

Veland Ramadani

>>Struktura menaxhuese

Никола Поповски

 

Të dhëna personale     

Data e lindjes: 13.08.1979
Vendi i lindjes: Shkup, Republika e Maqedonisë
Nacionaliteti: Shqiptarë
Statusi familjar: i martuar, 2 fëmijë
Nënshtetësia: Republika e Maqedonisë së Veriut 
Adresa e shtëpisë: Kemal Sejfulla 2/20, 1000 Shkupе
Adresa zyrtare: Ilindenska 335, 1200 Tetovë
E-mail adresa: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Veb: http://www.seeu.edu.mk/en/~v.ramadani


Arsimi

11/2007-04/2010   Studimet e doktoraturës
       Universiteti Shën Kirili dhe Metodi, Shkup
       Fakulteti ekonomik
 

     Teza e doktoratuës: „Roli i investimeve të përbashkëta në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme". Supervizorë: Akademik Taki Fiti, doktor i shkencave. Grada e fituar shkencore: Doktor i shkencave ekonomike

10/2003-04/2007   Studime master
       Universiteti Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, Fakulteti ekonomik
Teza e magjistraturës: „Engjujt e biznesit si burime joformale të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme". Supervizorë: Aademik Taki Fiti, doktor i shkencave. Grada e fituar shkencore: Magjistër i shkencave ekonomike
 10/1998-05/2003   Studimet e fakultetit
       Universiteti Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, Fakulteti ekonomik
Teza e diplomimit: "Masat për promovim të zhvillimit të sipërmarrësisë dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në RM". Supervizorë: Akademik Taki Fiti, doktor i shkencave. Grada e fituar: Ekonomist i diplomuar
 09/1994-06/1998   Shkolla e mesme „Zef Lush Marku" në Shkup

      
                                                                            
Përvoja e punës

09/2003-

Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, Maqedoni
Fakulteti për biznes dhe ekonomi

Ligjërata                  Profesor i çrregullt (2015- )
(Sipërmarrësia dhe Menaxhmenti)
- Biznesi i vogël dhe sipërmarrësia
- Menaxhment i marketingut
- Menaxhmenti korporativ
- Menaxhmenti strategjik – Proekti Capstone
- Menaxhment të biznesit të vogël dhe të sipërmarrësisë (studime master)
- Menaxhmenti sipërmarrës – niveli i avancuar (studimet e doktoraturës)
    Docent (2010-2015)
- Biznesi i vogël dhe sipërmarrësia
- Menaxhmenti i marketingut
- Hyrja në biznes
- Planifikimi i biznesit
- Menaxhimi me burimet njerëzore
    Asistent (2008-2010)
- Menaxhmenti i biznesit të vogël
- Hyrja në biznes
- Financimi korporativ
- Parimet e marketingut
- Menaxhmenti i marketingut
    Asistent më i ri (2003-2008)
- Parimet e menaxhmentit
- Parimet e marketingut
- Financimi korporativ II
- Hyrje në ekonomi
Mentorime         Kandidatë për magjistraturë dhe doktoraturë
Anëtarësi      Anëtarë i Senatit (nëntor 2011-nëntor 2015)
Koordinatorë       Programë (e çrregullt) e integruar studimore:
Meaxhment bashkëkohorë i organizatave (2013-2014)
11/2017 - Banka për zhvillim e Maqedonisë së veriut SHA Shkup   
     Anëtarë i këshillit mbikqyrës
09/2011 -    Qendra për zhvillim të biznesit/SEEU     
Trajner dhe konsultant
Trajnim dhe zhvillim të lidershipit (01.04.2011-31.06.2011)
Trajnim për disejnim dhe implementim të planit të biznesit
(26.11.2011-16.01.2012) и (18.10.2013-16.11.2013)
Dituri dhe aftësi themelore për biznes - BDC-ESA-GIZ (02-04.06.2014)
02/2013-02/2017   AAB Kolegji, Prishtinë, Kosovë
  Fakulteti ekonomik    
Profesor i çrregullt
Sipërmarrësi dhe inovacione
Biznes i avancuar ndërkombëtarë
Menaxhimi korporativ
06/2012-02/2013    Kryetarë i Maqedonisë
     
Anëtarë i komitetit të ekspertëve
Analizë të gjendjes ekonomike, teknologjike dhe juridike për themelimin e tehno-parqeve në RM
09/2010-02/2013    Univerzum kolegji, Prishtinë, Kosovë
   Katedra për biznes dhe menaxhment
      Viziting profesor
Sipërmarrësi
Shkencë, teknologji dhe inovacione
01/2001-08/2003   3M Moda SHPK, Shkup, Maqedoni
     Menaxher i marketingut

Azhurimi i fundit: 06 shtator, 2019