За МБПР

Kire Naumov

 >>Struktura menaxhuese

 

 

 

Të dhënat personale

Adresa: Shkup, Maqedonia e Veriut
Kombësia: Maqedonase
Datëlindja: 10 Janar 1971
Gjendja civile: I Martuar, baba i dy fëmijëve 
Gjuhët: Gjuha anglezeRezyme

Mbi 20 vjet merret me çështjet ekonomike që kanë të bëjnë me borxhin publik dhe financat publike, sfidat e sektorit privat dhe politikat publike. Mbi 7 vjet përvojë në këshillimin e kreatorëve të politikave publike, me një vullnet të fortë për të kontribuar për një sektor financiar publik më efikas, transparent dhe të përgjegjshëm. Një kritik i madh i politikave publike që rezultojnë me shpenzime joproduktive dhe rritjen e shumës së borxhit publik, si dhe me procese publike jotransparente në përgjithësi. Një person që do të mësojë përjetësisht dhe shijon leximin, sidomos leximin e temave politike, temave lidhur me politikat publike, historinë dhe indikatorët e zhvillimit historik.Karriera

2019- Banka zhvillimore e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup
Pozicioni Drejtor i përgjithshëm ekzekutiv
   
2017-2019 Ministria e ekonomisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Pozicioni Zëvendësministër
   
2015-2016 Ministria e financave e Republikës së Maqedonisë
Pozicioni Zëvendësministër plotësues i financave
   
2009-2015 Shoqëri sigurimi-brokere
Pozicioni Kryetar i bordit të drejtorëve i Shoqërisë së sigurimeve-brokere
   
2007-2010 Fakulteti ekonomik Shkup, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodia”, Shkup
Pozicioni Asistent i fushës së matematikës dhe statistikës
   
2006-2007 Agjencia e kundërzbulimit e Republikës së Maqedonisë
Pozicioni Drejtor
   
2004-2006 Presidenti i Republikës së Maqedonisë
Pozicioni Këshilltar i çështjeve ekonomike i Presidentit të Republikës së Maqedonisë
   
2003-2004 Qeveria e Republikës së Maqedonisë  
Pozicioni Këshilltar i çështjeve ekonomike i kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
   
1997-2003 Fakulteti ekonomik Shkup, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodia”, Shkup
Pozicioni Asistent i fushës së matematikës dhe statistikës
   
1996-1997 Agjencia e transformimit të ndërmarrjeve me kapital shoqëror
Pozicioni Bashkëpunëtor në Sektorin e financave dhe kontrollitArsimi

1998- Fakulteti ekonomik, Universiteti i Beogradit
Fusha e studimit Ka regjistruar studimet pasuniversitare në fushën aktuariale dhe atë të sigurimeve
1995 Fakulteti ekonomik Shkup, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodia”, Shkup
Fusha e studimit Studimet universitare – ekonomia e biznesitKontribute autoriale

2016 Borxhi publik: gjendja, sfidat dhe zgjidhjet e mundshme – me mbështetjen e FES  
2009 Matematikë e zbatuar – përmbledhje detyrashpublikuar nga Fakulteti ekonomik – Shkup
2002 Modelet e përllogaritjes së kamatës - publikuar nga Fakulteti ekonomik – Shkup
2000 Modeli kontinual i qirasë së përjetshme - publikuar nga Fakulteti ekonomik – Shkup